Jak se vaří kolejní guláš

19. 10. 2004 | | Nezařazené

Pro přidělování jednotlivých bloků kolejí neexistují žádná pravidla. Ubytované přitom na pokoje nerozmisťuje správa kolejí, ale sami studenti z kolejních rad. Přidělení jednotlivých bloků má na starosti koordinátor z centrální kolejní rady. Letos to byl Michal Seibert (rozhovor s ním naleznete na iLISTu zítra). Na blocích potom přidělují pokoje příslušné kolejní rady. Může se tedy stát, že bývalí spolubydlící dostanou stejný blok, ale přesto skončí na jiném pokoji.

Pro přidělování jednotlivých bloků kolejí neexistují žádná pravidla. Ubytované přitom na pokoje nerozmisťuje správa kolejí, ale sami studenti z kolejních rad.

Barbora je ve třeťáku a dva roky bydlela na Jižním Městě. Letos jí přidělili Vltavu, i když o Jižní Město vůbec nežádala. Nedostala navíc ani požadovaný internet. „Mé rozhořčení nezná hranic. Naivně jsem totiž doufala, že když dám žádost o přípojku, tak ji taky dostanu,“ říká Barbora. Studentský list letos o prázdninách dostal řadu dalších stížností od studentů, kterým přišel dekret na úplně jiný blok nebo pokoj, než žádali.

Přidělení jednotlivých bloků má na starosti koordinátor z centrální kolejní rady. Letos to byl Michal Seibert (rozhovor s ním naleznete na iLISTu zítra). Na blocích potom přidělují pokoje příslušné kolejní rady. Může se tedy stát, že bývalí spolubydlící dostanou stejný blok, ale přesto skončí na jiném pokoji. Přesně to se stalo Lence, která loni bydlela se svým přítelem. Oba dva požádali o rezervaci na stejný partnerský pokoj, ale kolejní rada na to nebrala ohled a ubytovala každého jinam.

Pravidla pro rozdělování bloků nejsou nikde přesně stanovena a vznikají vždy spíše podle situace. Záleží pak pouze na koordinátorovi a dalších radních, jakým způsobem vlastně celý proces přidělování proběhne. Žádná pravidla neobsahuje ani kolejní řád, ani kritéria pro ubytování, která každým rokem schvaluje Akademický senát VŠE. Michal Seibert říká, že určitý postup se vždy stanoví po dohodě se SÚZ, ale konkrétní pravidla se nám nepodařilo zjistit. Studenti na to mají vlastní názor a často říkají, že koleje se letos rozdělovaly buď podle abecedy, nebo spíš podle „plotu“.

Michal Seibert však upozorňuje, že požadavků na žádosti o kolej je příliš: „Není potom jisté, které kritérium se má při rozdělování upřednostnit.“ Pokud chtějí spolubydlící bydlet i nadále spolu a jeden chce internet a druhý ne, pak je podle Seiberta nelze dát na stejný pokoj a často ani na stejný blok.

Případ Barbory však dokládá, že ani internetem si nemůže být student jistý. Vedoucí provozního oddělení SÚZ Ivan Matějů uvedl, že žádostí o internet je více než přípojek. „Lidi to často platí, aniž by síť vůbec využívali. Internet je na novějších blocích a tak si někdo radši připlatí a bydlí lépe,“ vysvětluje Matějů.

Pokud nejsou studenti spokojeni s tím, kde bydlí nebo by chtěli dát zpátky dohromady se svými oblíbenými spolubydlícími, mohou se zkusit přestěhovat. Právo na přestěhování zaručuje kolejní řád. Je však nejlepší najít si někoho, kdo se chce také přestěhovat, například přes novou burzu pokojů na http://krf.vse.cz. V rámci bloků pak stačí většinou zajít za vedoucím, pro výměnu mezi bloky je nutné zajít za centrální ubytovatelkou Marií Horáčkovou.

Mohlo by vás zajímat: