Jak se změní Erasmus+ po korona-krizi?

14. 8. 2020 | | Názory, Rozhovory, Studentský život Mediální snídaně s DZS

Erasmus+, program, o kterém slyšel snad každý vysokoškolák, byl jako spousta jiných oblastí tento rok silně zasažen pandemií Covid-19. Výjezd do zahraničí mnozí studenti museli zrušit, odložit nebo dostudovat virtuální formou ze zahraničí nebo domova.  Ať už se rozhodli jakkoli, 90 % z nich je podle informací zveřejněných na mediální snídani Domu zahraniční spolupráce (DZS) se svou volbou naprosto spokojená. Jak se ale celá situace promítne na zájmu účastníků o Erasmus+ v budoucnosti?

Podle studie DZS zabývající se plány studentů na zahraniční výjezd v budoucnu je 41 % ochotna podobný výjezd absolvovat a dalších 40 % zatím váhá. „Obecně lze ale říci, že zájem o Erasmus přetrvává,“ tvrdí Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit. Skeptičtěji vidí situaci koordinátoři, 56 % z nich je přesvědčeno, že zájem poklesne.

Toto se však podle Dany Brázdové, vedoucí oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické (VŠE), nijak nepromítlo na zájmu o výjezd v zimním semestru 2020/21, hlavně proto, že výběrové řízené proběhlo před nouzovým stavem. Ani v dalších týdnech ale OZS nezaznamenalo neobvykle vyšší počet rušených výjezdů.

Co se týče spolupráce partnerských univerzit, při srovnání situace u nás a v zahraničí, můžeme tvrdit, že 100 % domácích vysokých škol je připraveno zahraniční studenty přivítat, zatímco v Evropě obecně je takových univerzit pouze 63 %, ostatní buď ještě váhají, nebo se rozhodly výměnné studenty nepřijímat. Patří mezi ně například  Španělsko, Norsko a některé další severské státy. „Nemusí se to však týkat všech vysokých škol dané země, každá škola dělá vlastní rozhodnutí,“ sděluje Lucie Durcová, vedoucí informačního oddělení DZS.

Co nyní čeká Erasmus+

Jakou formou bude mobilita v následujícím semestru, případně semestrech, probíhat, je samozřejmě téměř nemožné říct s jistotou. DZS nicméně pracuje s několika možnostmi: zahájení online, výjezd v průběhu semestru, online v zahraničí, alternativně z domova. Jenom dejte pozor, „přivýdělek“ ve formě finančního stipendia není u všech těchto variant samozřejmostí. „Pokud se student rozhodne studovat z domova, je nutné upozornit, že v takovém případě nemá nárok na stipendium,“ vysvětluje Klepetko.

Zásadní novinkou je navýšení rozpočtu na Erasmus+ pro roky 2020 a 2021, část z něj bude vyhrazena na rozvoj online forem studia, školení učitelů, a dalších s tím spojených výdajů. Kromě toho se program bude rozšiřovat do nových zemí mimo Evropskou unii, priorita programu se bude klást na dlouhodobou mobilitu žáků a zaměstnanců a pozvání zahraničních expertů do České republiky, jako alespoň částečná náhrada pro ty, co nechtějí nebo nemůžou vycestovat.

 

Graf: Dům zahraniční spolupráce

Foto: Jakub Sankot

Graf: Dům zahraniční spolupráce

Mohlo by vás zajímat: