Jak si stojí weby fakult? Úroveň je velice rozdílná

13. 12. 2006 | | Zprávy ze školy

Internetové stránky fakult se neustále vyvíjejí. Nedávno spustila svůj nový web Fakulta mezinárodních vztahů. Podle odborného a uživatelského hlediska jsme se pokusili zhodnotit webové stránky jednotlivých fakult.

Internetové stránky fakult se neustále vyvíjejí. Nedávno spustila svůj nový web Fakulta mezinárodních vztahů. Podle odborného a uživatelského hlediska jsme se pokusili zhodnotit webové stránky jednotlivých fakult.

„Jednoznačně nejlepší, a s velkým náskokem stránky Fakulty mezinárodních vztahů, za nimi pak Fakulty financí a účetnictví,“ říká Petr Zábrodský se společnosti WebMake, která se zabývá tvorbou internetových stránek.

Od první po pátou fakultu

„Stránky fakult nejsou špatné, ale šly by udělat zajímavěji,“ říká Zábrodský. Podle něj jsou stránky „jedničky“, tedy Fakulty financí a účetnictví, trochu nepřehledné, ale mají vhodně volené barvy. Fakulta mezinárodních vztahů prý vytvořila vskutku reprezentativní stránky, jediné, co by jim vytkl, je zčernání textu v menu, když nad něj najede uživatel myší. „Snižuje to přehlednost, mělo by to být naopak,“ tvrdí Zábrodský.

Fakulta podnikohospodářská si od něj vysloužila největší kritiku: „Vytkl bych tomu hlavně `namačkanost´ textu, je to pak nepřehledné. Taky zelená barva není pro podnikohospodáře úplně vhodná, hodila by se spíš pro lékaře nebo přírodovědce.“ Fakulta informatiky a statistiky v jeho hodnocení dopadla podobně. Zde se Zábrodskému kromě barvy nelíbil i fakt, že se menu mění podle velikosti stránky. Je-li stránka malá, menu v podstatě zmizí. „Fakulta národohospodářská nemá žádnou do očí bijící chybu, ale její stránky působí, jako kdyby se autor bál originality,“ říká Zábrodský o webu páté fakulty.

Obsah vítězí nad formou

„Důležitý je hlavně obsah stránek. Design však může podstatně přispět k
čitelnosti a přehlednosti stránek. Například na stránkám FMV velmi pomohl redesign
stránek připravovaný Bc. Janem Zmeškalem,“ říká člen rady pro informatizaci VŠE doc. Tomáš Kubálek, který se na vzniku části stránek podílel. Petr Zábrodský s ním v zásadě souhlasí, výraznou programátorskou kreativitu ani od stránek fakult neočekával, nicméně vyhovující design podle něj hraje ve vnímání stránek uživatelem velkou roli. Dlužno podotknout, že fakulty nemají na tvorbu webových stránek žádné účelově vázané prostředky.

Kdo hledá, … skutečně najde?

Jak jsou weby fakult přívětivé k uživatelům jsem vyzkoušel jednoduše; zkusil jsem na stránkách brouzdat jako potenciální zájemce o studium či jako stávající student hledající svou studijní referentku.

Stránky by potencionální zájemce o studium měly rychle a přehledně navést ke všem informacím, které může potřebovat. Tento požadavek nejlépe splňuje web Fakulty financí a účetnictví. Zájemce o studium vždy ví, kam kliknout. Zdají-li se mu zobrazené informace nedostatečné, často dostane možnost klepnout na odkaz k podrobnostem.

Ani na webech ostatních fakult není těžké se dostat k informacím o přijímacím řízení, ale přehlednost za stránkami Fakulty financí a účetnictví zaostává. U Fakulty informatiky a statistiky si navíc z nepozornosti můžete celou stránku zavřít, protože informace o přijímacím řízení vypadají, jako by se otevřely ve wordu.

Mouchy vychytáme

Fakulta mezinárodních vztahů zatím spustila sice reprezentativní, ale ještě ne všech much zbavený web. Informace o přijímacím řízení se tak objevují dole pod menu stránek. „Děje se to u stránek, kde jsou příliš velké tabulky,“ vysvětluje Tomáš Kubálek s tím, že problém co nejdříve vyřeší. Blízko k lehkosti, s jakou se dá orientovat na stránkách první fakulty, měla Fakulta národohospodářská. Ale absence jasného menu, a tedy nutnost stále klikat na nadřazené odkazy znepříjemňuje pohyb po stránkách. Nejhůře potenciální student pochodí na webu Fakulty podnikohospodářské. Nepodařilo se mi najít dostatek informací o studijních oborech.

Referentku nakonec většinou najdete

Různý přístup volí fakulty ve vztahu ke svým stávajícím studentům. Weby FMVFPH, na jejichž obsahu se podílel doc. Kubálek, nechají studenty tápat, jestli si mají studijní agendu a kontakt na referentku hledat na záložce Studium, nebo Pro studenty. „V záložce Pro studenty jsou informace, které nesouvisejí přímo se studijními programy – třeba nabídka pracovních příležitostí či stáží. V sekci Studium jsou pak informace o studijních programech; slouží pro studenty, učitele i zájemce o studium,“ vysvětluje Kubálek.

Naproti tomu jeden jasný odkaz na stránkách první a páté fakulty nenechá studenta na pochybách, kam se má obrátit. I stránky Fakulty informatiky a statistiky si vystačí s jedním odkazem, ale mnoho toho pod ním není. Tato fakulta byla také jediná, u které se student na internetu nedozví nic o své studijní referentce.

Mohlo by vás zajímat: