Jak správně vyplnit Learning Agreement?

11. 1. 2018 | | Studentský život, Zprávy ze školy intenzivně studující student

Pokud vyjíždíte do zahraničí, setkáte se vyplňováním nejdůležitějšího dokumentu – Learning Agreement (LA). Bez něho nelze podepsat Účastnickou smlouvu, na jejímž základě Vysoká škola ekonomická (VŠE) vyplácí studentovi finanční prostředky. Jak tedy postupovat pro správné vyplnění?

Pojmem Learning Agreement se nazývá smlouva mezi studentem a oběma univerzitami o tom, co vyjíždějící student bude studovat a jakým způsobem se předměty po návratu uznají. Vzor vyplněného LA je na webových stránkách fakulty. Do tabulky A se musí uvést studované předměty a do tabulky B skupiny, kam budou získané kredity následně uznány. To student snadno zjistí v kontrole svého studijního plánu v InSISu.

Při uznání za povinné předměty je třeba konzultovat sylaby s garanty předmětů na VŠE a následně získat do LA jejich podpis. Pozornost je nutné věnovat zejména tomu, co se chcete v zahraničí naučit a jak to souvisí s oborem vašeho studia. Odpovídat ale musí také kreditová zátěž. Neplýtvejte tedy zbytečně kredity před výjezdem, zejména pokud jde o oborově volitelné kredity.

Ze zahraničí minimálně čtyřiadvacet kreditů

Požadavky na odstudované kredity v zahraničí jsou na jednotlivých fakultách různé. Například Fakulta mezinárodních vztahů vyžaduje, aby student přivezl ze zahraničí ideálně třicet, minimálně ovšem dvacet čtyři kreditů. Na ostatních fakultách stačí dvacet kreditů, optimální je ale zmíněná třiceti kreditová zátěž.

Z pohledu VŠE stačí vyřídit LA krátce před odjezdem. Záleží ovšem také na tom, zda dokument daná zahraniční škola požaduje obdržet spolu s přihláškou nebo kdy má termín pro registraci předmětů. Studijní smlouvu je tedy někdy potřeba vyřídit i několik měsíců před začátkem zahraničního studia.

Ne vždy se Learning Agreement podaří vyplnit na první pokus. A důvodů pro úpravy je hned několik. Za prvé to může být nedostupnost aktuální nabídky kurzů a studenti tak musejí při vyplňování dokumentu vycházet z nabídky minulé. Dalším komplikace může nastat, když se kurz neotevře, což student často zjistí až na zahraniční univerzitě. Někdy se mohou křížit termíny vybraných kurzů nebo zahraniční univerzita nevypíše u vybraného kurzu dostatečnou kapacitu. LA lze změnit, i když se studentovi kurz nelíbí a chce jej nahradit jiným. V průběhu pobytu stačí mít změny schválené proděkanem řešit přes e-mail.

Nejčastější problémy studentů při vyplňování

Mohlo by vás zajímat: