Jak to bylo s ISISem?

20. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

Na počátku stál záměr školy vyvinout nový informační systém, který by nahradil stávající aplikace (Veverka, e-Semestr, klienty pro registrace a zápisy a pro zápis bakalářských zkoušek atd.), zpřístupnil je na jednom místě a studijním referentkám zjednodušil nezbytné administrativní úkony spojené s evidencí studia. Projekt měl být financován zejména z rozvojových a transformačních programů ministerstva školství.

Na počátku stál záměr školy vyvinout nový informační systém, který by nahradil stávající aplikace (Veverka, e-Semestr, klienty pro registrace a zápisy a pro zápis bakalářských zkoušek atd.), zpřístupnil je na jednom místě a studijním referentkám zjednodušil nezbytné administrativní úkony spojené s evidencí studia. Projekt měl být financován zejména z rozvojových a transformačních programů ministerstva školství.

Objem práce na Integrovaném studijním informačním systému nové generace (ISISNG) se předpokládal tak velký, že samotné Výpočetní centrum by jeho vytvoření v přijatelné době nezvládlo. V lednu 2004 tak bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo osm firem:1) CCA Group, a. s.,2) Cleverlance, s. r. o.,3) Gitus, s. r. o.,4) IBM Česká republika, s. r. o.,5) ICZ, a. s.,6) PVT, a. s.,7) Trevia, s. r. o,8) Západočeská univerzita v Plzni.

Na základě ceny byla vybrána firma Gitus s.r.o., která uzavřela se školou smlouvu v červenci 2004. Stávající systémy měly být podle sjednaného harmonogramu nahrazeny integrovaným systémem 30. listopadu 2005. Celý projekt měl být definitivně dokončen 31. března 2006. Vývoj systému odstartoval úvodní studií, která mapovala požadavky jednotlivých útvarů školy, a detailní analýzou stávajících aplikací. Další analýza se zaměřila na „novinky“, které dosud nemají informační podporu.

Do zkušebního provozu se ISISNG dostal poprvé 11. července. Nahradil starého klienta pro registrace a zápisy předmětů (wrzclnt) a své předměty si v nich mohli zapsat studenti budoucího prvního ročníku. Modul byl spuštěn o dvě hodiny později, než bylo plánováno. Při registracích ostatních ročníků do zimního semestru 2004/2005 (konkrétně 22. srpna) ISISGN nápor studentů nevydržel. Podle oficiálního vyjádření VŠE Gitus nechal v aplikaci vážné závady projevující se neúnosně dlouhou dobou odezvy. Systém musel být odstaven. Gitus chyby v aplikaci opravil a modul mohl být další den odpoledne opět spuštěn.

V září 2005 po automatizovaném zápisu narazili studenti na další nepříjemnosti. Aby se Gitus vyhnul opětovnému kolapsu aplikace, stanovil maximální hranici přihlášených do systému. Někteří studenti tak museli čekat, až se na ně přijde řada. Na listopadovém jednání společnosti Gitus s vedením školy firma přislíbila dodat do 30. prosince 2005 modul centrální databáze včetně systému pro zápis bakalářských zkoušek. Nestalo se tak, firma jej dodala až 6. ledna. Testování v týdnu od 9. ledna navíc opět odhalilo řadu vážných vad, kvůli kterým se pracovníci školy rozhodli vrátit od 16. ledna zpět ke starému klientovi (wbzclnt).

Ani registrace do letního semestru 2005/2006, které začaly 17. ledna, ISIS neustál. Systém měl nastavenou vyšší hranici najednou přihlášených uživatelů, než byly servery schopny utáhnout. Provoz byl spuštěn v podvečer, maximální kapacita přihlášených byla 1200.Dne 26.ledna zareagoval Gitus na odmítnutí VŠE zavést jeho poslední dodávku aplikace sdělením, že k 27. lednu přerušuje veškeré práce na projektu.

Poslední lednový den zástupci školy v řídícím výboru projektu rozhodli použít pro zápisy předmětů pro LS 2005/2006 původní systém na bázi klienta wrzclnt. Učinili tak na základě vyhodnocení stavu projektu ISISNG vzhledem k postupu dodavatele při podpoře zkušebního provozu aplikace ISIS.V prvním týdnu výuky Gitus zaslal své oficiální stanovisko nejprve vedení školy, poté také Studentskému listu. Škola na jeho prohlášení reagovala přibližně týden na to.

Mohlo by vás zajímat: