Jak to bylo s Rooseveltovou kolejí? Pohled ze zákulisí Akademického senátu

16. 1. 2017 | | Názory, Zprávy ze školy Cizinci_na_kolejich

Jak probíhaly dohady ohledně Rooseveltovy koleje očima senátorů? O jejím možném prodeji jsme vás informovali zde. Několik studentských senátorů se chtělo k průběhu jednání o holešovické koleji vyjádřit a přidat podrobnosti. Článek zpracovali studentští senátoři Roman Ondrčka (Fakulta podnikohospodářská), Slávka Bozděchová (Fakulta informatiky a statistiky) a Jan Knettig (Fakulta informatiky a statistiky).

Autory následujícího textu jsou výše jmenovaní studentští senátoři AS VŠE.

Akademický senát se o záměru prodeje Rooseveltovy koleje dozvěděl poprvé 24. října minulého roku, kdy se projednával Plán investičního rozvoje kolejí. Ve zkratce – tento plán mimo jiné navrhuje prodat Rooseveltovu kolej, využít utržené prostředky jako základ pro získání dotace a výslednou sumu použít na rekonstrukci kolejí, a to především v areálu kolejí Jarov.

Dle informací kvestora Libora Svobody bude v příštím roce zahájen program dotací pro koleje vysokých škol, kdy bude možné čerpat prostředky na rekonstrukce kolejí. V současné době je kapacita kolejí v součtu naddimenzovaná, a škola tak z hospodářských důvodů část některých kolejí pronajímá jako hotelové kapacity. Pokud by škola žádné dotace od státu na koleje nezískala, musela by je nadále spravovat s rozpočtem ve výši asi třicet milionů korun ročně, který nestačí ani na zateplení jednoho bloku Jarova, natož na celkovou rekonstrukci celého areálu.

A právě prodej jedné z kolejí by mohl zabít dvě mouchy jednou ranou, tedy snížit kapacity kolejí a zároveň přinést peníze na rekonstrukci. Problém totiž tkví v tom, že kvůli provozování hotelové činnosti na kolejích nebude možné získat dotace ve výši sto procent, ale někde mezi polovinou až dvěma třetinami. Zbývající třetinu musí škola zajistit sama.

Rooseveltka je třetí nejoblíbenější

Na Rooseveltově koleji (RK) o kapacitě 354 lůžek momentálně bydlí na tři sta studentů VŠE, a dále pak asi třicet studentů z jiných vysokých škol v Praze. Pokud bychom brali každý blok na Jarově jako samostatnou kolej, byla by RK třetí nejoblíbenější kolejí z nabídky VŠE, s obsazeností za minulý rok ve výši 93 procent (o zrekonstruované bloky na Jarově je totiž velký zájem).

Volné kapacity v létě jsou pronajímány v rámci hotelové činnosti, díky které Rooseveltova kolej není prodělečná. Atmosféra je díky přívětivé vedoucí koleje Evě Hanákové velmi příjemná, prostředí tiché a společně s lokalitou tato kolej představuje ideální variantu bydlení pro studenta VŠE, jak již několikrát vysvětloval náš kolega senátor Martin Vokálek, který na koleji bydlí.

Na již zmíněném zasedání jsme se jako studentská koalice dohodli s Martinem Vokálkem na spolupráci a prosadili úpravy do navrhovaného usnesení spočívající ve výhradě, kdy jsme požadovali, aby byly podkladové materiály předloženy Ubytovací a stravovací komisi (USK) a Finanční komisi. Dále upozorňujeme, že zmiňovaným usnesením senát pouze vzal na vědomí záměr prodat Rooseveltovu kolej. K samotnému prodeji tak ještě vedení nemá schválení od AS VŠE.

Po zasedání senátu jsme svolali zasedání USK, v rámci kterého jsme tři týdny po sobě navštívili postupně všechny koleje VŠE, byli jsme podrobně seznámeni se situací na každé z nich (tímto se omlouváme za vyrušení všech asi padesáti studentů, jejichž pokoje jsme navštívili). Probrali jsme kapacitní využití a mnoho dalších záležitostí týkajících se Správy účelových zařízení s jejím ředitelem, panem Zimou, který nám neúnavně odpovídal na všechny dotazy, zpřístupnil všechna data, o která jsme požádali a především nám představil svou vizi kolejí Jarov pro následující roky.

Mezi ně patří například výstavba dvou kurtů na beach volejbal, nové basketbalové hřiště, výstavba venkovní posilovny a nových studijních míst, dále uzavření a oplocení areálu a mnoho dalších vylepšení. S některými body se již začalo, nicméně ty největší změny přijdou až po získání dotace.

Prodat nebo neprodat stále zůstává otázkou

Na zasedání USK jsme též přizvali předsedkyni petičního výboru proti prodeji RK Barboru Navrátilovou. Zajímavé je, že nikdo ze členů kolejní rady Rooseveltovy koleje se jednání Ubytovací a stravovací komise nezúčastnil. Po absolvování těchto setkání jsme se setkali s kvestorem, se kterým se nám podařilo dohodnout dvě zásadní věci:
a) Rooseveltova kolej bude v provozu pro studenty minimálně do léta 2018,
b) Všichni studenti, kteří budou bydlet na RK v čase prodeje budou mít přednostní právo na Jarov.

Dále jsme však požádali kvestora o připravení dalších, alternativních variant financování rekonstrukce na Jarově za využití očekávaných dotací. Nejvíce diskutovanou variantou byla půjčka, nicméně v představení dalších možností financování není kvestor nijak omezen.

Kritickým problémem totiž zůstává, zda je rozumné prodat tuto oblíbenou kolej v nejlepší lokalitě, anebo se zaměřit na snižování kapacit lůžek jiným způsobem. To například snížením kapacity třílůžkových pokojů na dvoulůžkové a dvoulůžkových na jednolůžkové při zachování počtu budov sloužících jako koleje VŠE za cenu nezískání prostředků potřebných ke kofinancování dotace v takové míře, jaká by plynula z prodeje Rooseveltovy koleje.

Co si o daném problému myslíte? Neváhejte nám napsat na email ubytovacikomise@vse.cz nebo si nás vyhledejte na facebooku (Studentští senátoři VŠE). O dalším vývoji budeme informovat.

Mohlo by vás zajímat: