Jak bychom letos měli žádat o kolej?

15. 4. 2002 | | Nezařazené

Od letošního roku se o kolej žádá dvěma způsoby. Studenti, kteří loni dostali dekret bez odvolání (v prvním kole), vyplní pouze zjednodušenou. Žádost o rezervaci koleje doplněnou čestným prohlášením. Ostatní podávají standardní Žádost o ubytování na koleji. Společně s žádostmi musí všichni předložit potvrzení o bydlišti rodičů.

Od letošního roku se o kolej žádá dvěma způsoby. Studenti, kteří loni dostali dekret bez odvolání (v prvním kole), vyplní pouze zjednodušenou. Žádost o rezervaci koleje doplněnou čestným prohlášením. Ostatní podávají standardní Žádost o ubytování na koleji. Společně s žádostmi musí všichni předložit potvrzení o bydlišti rodičů.

Kritéria přímo stanoví, že „…studenti, kteří v akademickém roce 2001/2002 obdrželi v řádném kole ubytování místo na koleji, podávají Žádost o rezervaci formou elektronického formuláře doloženou příslušným potvrzením (potvrzení o trvalém bydlišti rodičů od obecního úřadu, příp. potvrzení o Přídavku na dítě nebo ověřená fotokopie průkazů ZTP a ZTP-P).“ Povinné je také čestné prohlášení, ve kterém student potvrzuje, že u něho nedošlo ke změně údajů, na základě kterých se kolej přiděluje. Všechny potřebné formuláře (včetně elektronických žádostí) jsou k dispozici na internetové adrese http://suz.vse.cz. Elektronickou žádost lze vytisknout až poté, co ji student vyplní a odešle do databáze Správy účelových zařízení (SÚZ). Není tedy možné např. odeslat žádost ze školy a vytisknout si ji až doma, protože systém nenechá studenty vyplnit formulář dvakrát. Při vyplňování je dobré počítat s tím, že se příští rok bude rekonstruovat celá kolej Jarov C. Namísto 304 lůžek, kterými tento blok disponuje, škola zajistí 150 až 200 míst na jiné ubytovně. Přes prázdniny se také počítá s opravou zatím nerekonstruované části bloku Jarov F a polovinou bloku Jarov G. Tyto kapacity však budou podle Ing. Drahoslava Zerzáně, vedoucího SÚZ, k dispozici opět na podzim a přes prázdniny jejich absence nezpůsobí žádný problém: „Při cenách ubytování sedmdesát korun za noc jsme zatím neměli s kapacitami v létě nikdy problém. Dostatek lůžek nabídnou i letos koleje, které se přes prázdniny opravovat nebudou,“ vysvětluje Ing. Zerzáň. Pozornost je třeba věnovat i tomu, zda chcete mít na pokoji přípojku na internet či nikoliv. Toto kritérium je pro kolejní radu prvním klíčem při přidělování jednotlivých bloků a pokojů. Pokud student žádá o přípojku, zavazujete se za ni platit bez ohledu na to, zda ji využívá. V žádosti je dále důležité uvést nejen jména, ale také školní „x-name“ spolubydlících, se kterými chcete v příštím roce bydlet.

S vytištěným formulářem je třeba navštívit Obecní úřad (OÚ), který na něm má potvrdit bydliště rodičů. Formulace tohoto údaje je však zavádějící a z tiskopisu není zcela jasné, co že to má vlastně úřad potvrdit (např. proto, že na formuláři vůbec není uvedeno jméno rodičů). Vyskytly se již i případy, kdy úřady odmítly formulář potvrdit a nabídly tiskopis vlastní. Podle Ing. Zerzáně to však není žádný problém a budou se přijímat i takováto potvrzení. Při cestě na OÚ je třeba počítat s tím, že vás razítko může stát až padesát korun. Webová stránka SÚZu navíc uvádí, že úřad může potvrzení vystavit pouze do rukou rodičů po předložení občanského průkazu. Potvrzení o bydlišti musí předložit též všichni cizinci, včetně úředního překladu (ten se nevyžaduje, pokud je žadatel ze Slovenska).

Vyplněné žádosti, které se musí shodovat s těmi elektronickými, odevzdá student společně se všemi dalšími potřebnými doklady do 15. dubna na té koleji, kde chce příští akademický rok bydlet. Obodované žádosti budou vystaveny na internetových stránkách SÚZ koncem května. Samotné rozhodnutí o (ne)přidělení koleje naleznete tamtéž po polovině srpna, kdy je začne SÚZ rozesílat také písemně.

Mohlo by vás zajímat: