Podnikohospodáři mají nového děkana

24. 5. 2006 | | Rozhovory

Letošní volební semestr je na fakultách téměř u konce – posledním děkanem, který byl letos nově zvolen, je Jaromír Veber, na Fakultě podnikohospodářské (FPH). Ve volbách porazil sedmi hlasy Evu Kislingerovou, a současného proděkana pro pedagogiku Tomáše Kubálka, kteří obdrželi každý po třech hlasech.

Letošní „volební semestr“ je na fakultách téměř u konce – posledním děkanem, který byl letos nově zvolen, je prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., na Fakultě podnikohospodářské (FPH). Ve volbách porazil sedmi hlasy prof. Ing. Evu Kislingerovou, CSc., a současného proděkana pro pedagogiku doc. Ing. Tomáše Kubálka, CSc., kteří obdrželi každý po třech hlasech.

Jste spokojen se stávající úrovní výuky na fakultě?

Ano i ne. „Ano“ ve významu, že fakulta jako první přešla na evropské kredity, má první zkušenosti s výukou v tomto systému a na rozdíl od fakult, které se zabývají zaváděním ECTS, už můžeme upravovat či aktualizovat předměty, zavádět nové předměty do výuky. Učitelé si do jisté míry „uvolnili ruce“ na přípravu nových pomůcek – učebnic, skript apod.

„Ne“ ve významu, že u některých atraktivních předmětů nám chybí vyučující, aby mohly být tyto předměty ve větší kapacitě vypisovány. Stejně tak si myslím, že by bylo vhodné u některých vyučovaných témat zamezit duplicitám, respektive sjednotit pohled na vyučovanou tématiku popřípadě upozornit, že na daný problém mohou být různé úhly pohledu a daná katedra jej vykládá z tohoto aspektu. Rád bych též chtěl znát aktuální požadavky praxe na znalosti, které očekává od příchozích absolventů s odborným zaměřením, které poskytuje fakulta.

Jak pocítí studenti změnu děkana a kde vidíte největší konkurenci pro vaše absolventy?

Vedl jsem nedávno rozhovor s jedním naším externím vyučujícím, úspěšným manažerem, který mi pokládal řadu otázek: Proč je, nebo si myslíme, že je, fakulta přední vzdělávací institucí (s naším odborným zaměřením) v ČR? Proč někteří naši absolventi dostanou při nástupu měsíční plat 20 tisíc korun a někteří zakrátko 35 i 40? Uváděl mi i některé postřehy z jednoho předmětu, na kterém se ve výuce podílel. Bylo zajímavé poslouchat tyto poznatky od člověka nezasaženého „provozní slepotou“, navíc tyto postřehy z výuky na naší fakultě mohl konfrontovat se svým studiem MBA v USA a s požadavky, které on očekává od absolventů, pokud by je měl zaměstnat ve své firmě apod.

Máme-li se seriozně zamyslet nad těmito otázkami a hledat na ně odpovědi, nelze asi najít jeden problém, jehož vyřešení vše změní. Zřejmě půjde o mozaiku z řady kamínků, které ve svém souhrnu dají nový obraz. Přiznám se, že všechny ty kamínky momentálně neznám. Nicméně, budeme muset vytipovat klíčové kompetence, které by náš absolvent měl mít.

Ukazuje se, že nebudou stačit znalosti v podobě jejich mentorování, jakéhosi výčtu o čem to je, ale že bude nutné dané věci skutečně rozumět, umět tyto znalosti aplikovat při řešení konkrétních problémů. Dále již nebude stačit, aby studenti uměli prezentovat určité poznatky, budeme je muset naučit fundovaně komunikovat, přesvědčovat o dané věci. Jen z tohoto příkladu je zřejmé, že by se měl do značné míry změnit tradiční model výchovy studentů – celý semestr chodit na přednášky a pak ve zkouškovém období udělat zkoušky.

Fakulta by zřejmě vedle standardní nabídky předmětů v semestru měla nabízet i řadu aktuálních předmětů formou mimosemestrálních kurzů a student by si měl rozvážit, zda pro jeho životopis, kterým se bude ucházet o zaměstnání, je zajímavější konstatování, že při studiu již pracoval nebo absolvoval kurzy, které rozšířily jeho odborný profil.

Z uvedeného je zřejmé, že každý subjekt, který bude připravovat pro praxi schopnější absolventy a bude nabízet atraktivnější poznatky (díky výzkumu, zahraniční spolupráci, projektům realizovaným pro praxi atd.), je pro nás konkurentem.

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. vystudoval Fakultu výrobně ekonomickou VŠE, profesorem se stal v roce 2002 v oboru podniková ekonomika a management. Odborně je zaměřen na management kvality a environmentu, o těchto oborech napsal i řadu knih. Na VŠE vyučuje několik kurzů a zatím je i vedoucím katedry managementu. Z jeho mimoškolní činnosti lze jmenovat výuku v manažerských kurzech MBA na Pražské mezinárodní podnikatelské škole či poradenství při zavádění systémů managementu jakosti v několika firmách.

Mohlo by vás zajímat: