Je převod volných poukázek ilegální?

19. 3. 2007 | | Nezařazené

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritizuje systém tvz. převodu volných kreditových poukázek (PVP) na Národohospodářské fakultě VŠE. Podle ministerstva je tento systém v rozporu se zákonem o vysokých školách a platnými studijními a zkušebními řády VŠE.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritizuje systém tvz. převodu volných kreditových poukázek (PVP) na Národohospodářské fakultě VŠE. Podle ministerstva je tento systém v rozporu se zákonem o vysokých školách a platnými studijními a zkušebními řády VŠE.

Systém PVP začal platit loni na podzim pouze na Národohospodářské fakultě. Ministerstvo tvrdí, že je v rozporu s § 58 zákona o vysokých školách, podle kterého škola nesmí vybírat úhrady za úkony související se studiem. Dan Šťastný, proděkan pro pedagogiku na páté fakultě, systém PVP obhajuje. „Škola sice umožňuje směnný trh s poukázkami, ale sama peníze nevybírá. Je čistě na studentech, jakým způsobem přesvědčí dárce poukázek,“ vysvětluje Šťastný. „My navíc ani nezastíráme, že výměna bude probíhat i prostřednictvím peněz.“

Šťastný dále dodává, že pokud by měl být tento systém v rozporu se zákonem, potom by by v něm byly například i poplatky za uznání předmětu, bakalářských a souborných zkoušek a jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky. Ty totiž škola v současné době běžně od studentů vybírá jako poplatky za administrativní úkony VŠE.

Z mnoha stran, studentů nevyjímaje, se také ozývá argument, že takové „obchodování“ s
kreditními poukázkami je nemorální. „V systému PVP nic nemorálního nevidím,“ prohlašuje Šťastný a srovnává to se situací, kdy lidé za nemorální považovali úrok, který je dnes zcela běžnou záležitostí.

Systém PVP je zcela ojedinělý. Žádná jiná vysoká škola dosud v Česku nic podobného nevyzkoušela. Systém se připravoval dva roky a podnět k jeho vzniku dali samotní studenti.

Mohlo by vás zajímat: