Jen každý třetí složí v srpnu imatrikulační slib

24. 6. 2009 | | Zprávy ze školy

Jen třetina uchazečů každoročně projde přijímacím řízením. Ne
všichni se však setkají s titulem.

Počet posluchačů na VŠE roste každým rokem. V současnosti jejich
počet přesáhl osmnáct tisíc. Téměř stejné množství evidujeme
i v počtu podaných přihlášek ke studiu. Okamžik štěstí, který
přichází po rozbalení obálky s logem VŠE, ovšem zažívá jen
každý třetí.

Mezi rokem 2000 a 2007 byl poměr přijatých studentů a podaných
přihlášek uchazečů okolo 35 procent, přičemž v posledních třech
letech se toto číslo ustálilo na 37 procentech. To je oproti situaci
z devadesátých let nárůst přibližně o osm procent. Postupně se
zvyšuje i zájem o studium na VŠE. V roce 1993 doufalo v přijetí 8 477
uchazečů, letos se jejich počet vyšplhal téměř k osmnácti tisícům.
Dá se předpokládat, že tato zvyšující se tendence bude pokračovat
i v následujících letech.

Odlišný způsob učení ale často způsobuje, že ne všichni přijatí
získají vytoužený vysokoškolský titul. V roce 2007 své studium
úspěšně zakončilo celkem 1 688 studentů bakalářského,
820 navazujícího magisterského a 650 magisterského programu. Pro
porovnání je třeba dodat, že v roce 2005 nastoupilo do navazujícího
magisterského programu 1 081 posluchačů, celkový úbytek se tedy blíží
k dvěma stům. Počet přijatých bakalářů a magistrů nelze přímo
dohledat, protože škola poskytuje jen údaje o množství přijatých
studentů pro bakalářské a magisterské studium dohromady. V roce 2004 to
bylo 5 034 studentů.

Mohlo by vás zajímat: