Sen o totalitě

22. 5. 2004 | | Nezařazené

V našem světě se neustále prolínají dvě navzájem protikladné síly, energie a entropie. Můžeme si je pro začátek představit jako Dobro a Zlo. V historii lidstva dostala síla entropie příležitost se několikrát za sebou rozvinout a napáchat mnoho škod. Nyní žijeme v době, kdy má slabou převahu energie, ale občas nechybí málo, aby znovu zeslábla úplně. Pojďte si přečíst příběh, jak by to vypadalo, kdyby entropie definitivně zvítězila. O tom vypráví románová anti-utopie a science fiction „My“.

V našem světě se neustále prolínají dvě navzájem protikladné síly, energie a entropie. Můžeme si je pro začátek představit jako Dobro a Zlo. V historii lidstva dostala síla entropie příležitost se několikrát za sebou rozvinout a napáchat mnoho škod. Nyní žijeme v době, kdy má slabou převahu energie, ale občas nechybí málo, aby znovu zeslábla úplně. Pojďte si přečíst příběh, jak by to vypadalo, kdyby entropie definitivně zvítězila. O tom vypráví románová anti-utopie a science fiction „My“.

Děj románu se odehrává v daleké budoucnosti a je zaznamenáván hlavním hrdinou formou deníkových zápisů. Ty jsou určené jako poselství a poučení pro čtenáře „barbarských a divošských“ světů. Seznamuje nás s dokonale jednotným kolektivem, kde lidé už netrpí bídou. Pro přehlednost dostal každý člen systému své písmeno a číslo, nikdo se tedy nemusí obtěžovat chaotickou tvorbou jmen. Snadno tak podle souhlásky před číslem poznáme muže, ženy podle samohlásek.

Život těchto lidí je přísně organizován, jakékoli vybočení z denního programu je trestáno Úřadem Strážců. Všichni vstávají každý den ve stejnou minutu, ve čtyřstupech odchází do práce, po které mají stanoveny hodiny volna a spánku, pevně vyhrazeny jsou i hodiny pro sex. Děti však podléhají genetické politice a ne každý je smí vyrobit. Schválené děti pak podléhají pouze výchově robotů. Nad společností převzala kontrolu jediná bytost bez čísla, nejvyšší hlava „Dobroditele“.

Hlavní hrdina D-503, nadšený a loajální občan totálně Jednotného Státu, si všímá blaženého klidu a šťastné rovnováhy. Nechápe, jak mohli lidé v divoké historii žít s trýznivě nekonečnými a nejistými změnami, kde měly hlavní slovo revoluční myšlenky výjimečných jednotlivců. Pochvaluje si bezpečnost zajišťovanou Strážci, kteří „jsou jako trny na růži, chránící něžný kvítek Státu před hrubými dotyky chtivých rukou.“ Svoboda a zločin jsou totiž nerozlučně spojeny jako pohyb auta a rychlost: Pokud je rychlost auta nulová, auto nejede. Nulová svoboda zaručuje, že člověk nepáchá zločiny.

„Proč je tanec krásný?“ ptá se. Protože se jedná o nesvobodný pohyb, hluboký smysl tance je v absolutní estetické podřízenosti, v ideální nesvobodě, nalézá odpověď. „Nic není šťastnějšího než číslice, žijící podle věčných a logických zákonů násobilky. Násobilka je moudřejší a absolutnější než cokoli jiného. Pravda je jen jedna, existuje pouze jediná cesta pro dva krát dvě a tato pravdivá cesta jsou jedině čtyři. Nebylo by absurdní, kdyby ty šťastné, ideálně násobené dvojky přemýšlely o nějaké svobodě, tedy chybě?“ píše si do deníku.

D-503 je však vlastním talentem vědce a vynálezce přitahován k opačnému konci světa, ke světu energie, vášně, poetičnosti, k divoké svobodě. Jeho revolta ke šťastnému klidu je násobena vztahem k tajemné I-330, která v něm vzbuzuje snahu uniknout zavedenému pořádku. Představte si ho jako lidský prst, odříznutý od celku, od ruky, jednotlivý prst, jak poskakuje a běží si kam chce. A nejnepřirozenější je, že ten prst vůbec nestojí o to, aby byl na ruce, pohromadě s ostatními. Chce být buď sám, nebo si užívat s ní…

Není to však jeho vina, je nemocný, a ta zákeřná choroba se jmenuje fantazie. Lékaři Jednotného Státu se již připravují k operaci, která dělí lidstvo od poslední překážky k slavné a hrozné budoucnosti.

Těžký náklad nevyhnutelného „štěstí“, na němž se D-503 jako vědec také podílel, se musí dopravit i tam k vám, věčně hledajícím a nikdy nenalézajícím. Bez křiku spolknete hořkou pilulku jen tehdy, když se vám podá důkladně obalená hustým dobrodružným sirupem. Ale naleznete, co hledáte. Budete „šťastni“! Máte povinnost být „šťastni“! A nebudete už muset dlouho čekat…

Mohlo by vás zajímat: