Jistější je rychle dostudovat

11. 6. 2009 | | Nezařazené

Studenti ve starých studijních plánech B, C a D jsou pomalu vymírajícím
druhem. Na škole je jich zhruba kolem tisícovky. Dokončení studia si musí
ve stále větší míře vychodit a „vymailovat“.

„Cílem není studenty vyhazovat,“ uklidňuje každý proděkan pro
pedagogiku, který je dotázán na problematiku studentů ve starých plánech,
které na škole fungovaly před zavedením ECTS kreditů. Nicméně je
skutečností, že studium se stává z administrativního hlediska
náročnější.

Staré předměty se postupně zavírají. „Ve spolupráci s garantující
fakultou či katedrou nalezneme odpovídající předmět,“ poukazuje Jiří
Zeman, proděkan Fakulty mezinárodní vztahů (FMV), na problematiku
ukončování výuky starých předmětů.

„Studentům v oboru Kvantitativní metody budu psát mail, aby si
pospíšili se studiem, protože v roce 2011 končí akreditace pro tento
obor,“ tvrdí proděkan pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky (FIS)
profesor Jan Pelikán. Akreditaci se sice nakonec podle proděkana Pelikána
podařilo prodloužit, ale jeho doporučení zůstává i přesto stejné.

„Prodloužení obvykle není problém. Přinejhorším bychom přehodili
studenty do studijního plánu E,“ říká docent Daniel Šťastný, proděkan
pro pedagogiku Národohospodářské fakulty (NF). Možnost přeřazení do
jiného studijního plánu připouští i proděkan Pelikán.

S potížemi při studiu se musel potýkat například student FMV v plánu
C, který si chtěl zapsat nově otevřený předmět Zpracování dat
v Reuters Xtra 3000, jež probíhal pod hlavičkou Fakulty financí a
účetnictví (FFÚ). Přes ISIS to však nebylo možné, neboť systém neměl
dovoleno zapsat předmět posluchačům FMV ve studijní plánu C, kteří
začali studovat v akademickém roce 2005/2006.

Student se snažil celou situaci řešit konzultacemi s vyučujícím
předmětu, sekretářkou garantky předmětu, studijními referentkami a
proděkany pro pedagogiku FMV a FFÚ, přesto jediný, kdo mohl provést
finální zásah, byl systémový integrátor FFÚ, který má oprávnění
vložit povolení k zapsání předmětu.

Mohlo by vás zajímat: