Jste ze druhé fakulty? Můžete volit své zástupce do akademického senátu

13. 5. 2014 | | Zprávy ze školy

Ve středu a ve čtvrtek mají studenti a zaměstnanci možnost zasáhnout do
dění na Vysoké škole ekonomické. Fakulta mezinárodních vztahů volí
nové složení svého senátu. Volit lze ve dnech 14. a 15. května od 10 do
16 hodin před místností RB101.

O kandidátech a jejich programech se zájemci mohou dočíst zde.

Jeden ze studentských kandidátů, Aldar Tsybyktarov, pro
iList odpověděl na několik otázek.

Proč ses rozhodl kandidovat do senátu?

Řekl jsem si, že začnu na FMV tím, že se pokusím umožnit studentům
zrealizovat jejích nápady a projekty. Rád bych svým působením v AS
studentům usnadnil komunikaci s vedením fakulty.

Jaký je tvůj volební program?

Mezi moje největší priority patří budování silného společenského
zázemí na fakultě. Především bych chtěl odstranit anonymitu, se kterou
chodíme na cvičení a přednášky. Rád bych vytvořil místa, kde se
studenti mohou dobrovolně a v uvolněné atmosféře scházet a povídat si,
například na střeše pátého patra Rajské budovy. Podporuji studentské
iniciativy seznamovacích kurzů pro nové i stávající studenty.

Co bys chtěl změnit mezi studenty?

Rozrušuje mě pohled na menzu v odpoledních hodinách. Studenti sedí sami
u stolu a pokud možno s co největším rozestupem – v průměru okolo
pěti metrů. Inspirovala mě skupina studentů z vedlejší specializace
Psychologie, která zrealizovala v menze „oranžovou zónu”. Jednalo se
o několik jasně vyznačených stolů, ke kterým jste si mohli sednout a dali
tím tak najevo, že si chcete s někým při jídle „pokecat”. Pokud jste
neměli náladu, zbytek menzy byl váš.

Proč by tě měli studenti FMV volit?

Chci prosazovat dobré nápady a smysluplné projekty. Podle mě Akademický
senát není Poslanecká sněmovna. Věřím, že to není místo pro
soutěživost senátorů o to, kdo má nejlepší nápady a kdo co vymyslel.
Mým cílem je zajistit, aby dobré nápady byly projednány, ať by se jednalo
o můj osobní návrh, nebo jiného senátora či podnět od studenta. Myslím
si, že prvním krokem k prosazení mnoha nápadů, které existují mezi
studenty, je nepochybně účast ve volbách.

DÁLE ČTĚTE:

Mohlo by vás zajímat: