Josef Šíma: Odejít by měl někdo jiný než nespokojení doktorandi

23. 4. 2013 | | Rozhovory

Profesor na katedře institucionální ekonomie Josef Šíma patří k těm,
kteří nesouhlasí s volbou
nového šéfa katedry
. Proč ji měl vést raději bývalý děkan, o co
nespokojeným vyučujícím z Národohospodářské fakulty po celou dobu jde a
jak by se měly spory vyřešit, vysvětlil v rozhovoru pro iList.cz.

Jak byste ohodnotil výsledek volby vedoucího katedry
institucionální ekonomie?

Do poslední chvíle jsem věřil, že bývalý děkan bude shledán
vhodnějším kandidátem. Zveřejnil smysluplný plán rozvoje katedry a
dokáže dobře komunikovat. Můj dávný kolega a kamarád doktor Zajíček
naproti tomu dosud odmítá členům katedry svůj záměr rozvoje katedry
ukázat a za posledního tři čtvrtě roku neudělal jediný krok, který by
situaci uklidnil. Spíše svými kroky vnitřní poměry katedry eskaloval do
té míry, že dnes jsou z KIE opravdu trosky. A jelikož katedra byla
špičkové pracoviště plné pracovitých mladých lidí, kteří
spolupracovali se zahraničními profesory, vychovávali elitní doktorandy, tak
je strašná škoda, že jsou tito pracovníci na odchodu – ztrácejí chuť
na katedře působit nebo jim už bylo explicitně řečeno, že se s nimi
nepočítá.

Takže myslíte, že pan Schwarz by problémy dokázal
uklidnit?

Bývalý děkan Schwarz je sjednocující osobou a má hluboké vazby na obě
strany sporu, který pomalu ničí celou fakultu. Obzvláště blízko má
k děkanu Ševčíkovi – jsou to dlouhodobí kamarádi a Ševčík byl
dokonce svědkem na Schwarzově svatbě. Komu jinému by měl děkan Ševčík
věřit to, že mu jde o nalezení řešení, a nikoli o mocenský boj. Navíc
má kredibilitu v tom, že za něj se fakulta vyšvihla na čelo žebříčků.
Dnes je velmi smutné sledovat, jak jsou vyučující, vedoucí kateder,
proděkani, elitní doktorandi, kteří mají nepochybné zásluhy o pozitivní
změny na fakultě, obviňováni děkanem zcela nesmyslně ze lží,
organizování štvavých kampaní a z řady pochybných praktik.

Jak je to tedy s těmi odchody vyučujících? Stále se o nich
mluví, děkan na druhou stranu zdůrazňuje, že žádnou výpověď ještě
nedostal.

Kdo chce, tak vidí, kdo z pedagogů již dnes na fakultě nepůsobí.
A velmi brzo všichni uvidí, kolik lidí na NF ubude po konci semestru. Řada
kolegů má smlouvu na dobu určitou, a ta jim už nebude prodloužená.
Doktorandům, které si katedry vychovávaly, nejsou nabízeny smlouvy. To, že
lidé hromadně nepodávají výpovědi, je tím, že ze školy v podstatě
odcházet nechtějí, přestože jsou šikanováni. Studovali na Západě,
vrátili se, rozhodli se zůstat ve školství, viděli tu svoji budoucnost,
vybudovali prestižní pracoviště, takže je to pro ně osobně těžká
situace. Co horšího může děkan udělat, než tyto mladé chytré lidi
zahnat? Některé už přes půl roku je přemlouvám, ať vydrží a nehledají
si jiná místa, protože si myslím, že oni by na fakultě měli zůstat a
odejít by měl někdo jiný.

Myslíte si, že je vedení schopné najít místo nich někoho
jiného? Podle děkana není důvod k obavám, že by neměl
kdo učit.

Určitě je půjde někým nahradit. Je spousta lidí, kteří by chtěli
učit na veřejné vysoké škole. Každý je nahraditelný, ale tady nefunguje
logika kus za kus. Například stávající KIE je světově známým
pracovištěm, které si během let vybudovalo mimořádnou vnitřní
akademickou kulturu oceňovanou daleko za hranicemi. Taková věc se buduje
roky. Děkan, který si tohoto neváží, a takové pracoviště zničí, je
špatným děkanem.

Akademické atmosféře hrozí konec

Když se ještě vrátím k tomu vedení KIE. Mohu se zeptat, kdy a
z jakého důvodu protest některých vyučujících proti panu Zajíčkovi
vlastně začal?

Nejedná se vůbec o protest proti Zajíčkovi. Členové katedry, včetně
tří členů vědecké rady fakulty, se ohradili proti způsobu odvolání
původního vedoucího katedry a způsobu komunikace děkana. Normální změna
ve vedení katedry probíhá tak, že děkan požádá odcházejícího šéfa,
aby svolal schůzi katedry, a na tu přivede nového vedoucího. Starému
vedoucímu poděkuje, nového představí. Děkan celé loňské jaro na
přímé dotazy o změnách ve vedení KIE odpovídal, že žádný problém
neexistuje. Následně provedl změnu – ke které má samozřejmě plné
právo, ale členové katedry se o ní dozvěděli z informačního systému
školy, což není normální, a uváděné důvody odvolání byly zjevně
účelové. Proto ten otevřený dopis. Pan doktor Zajíček se situaci už od
samého začátku očividně nesnažil řešit. Dnes je již jasné, že patrně
pouze plnil zadání spočívající v tom, aby se zbavil těch, kteří
projevili nesouhlas.

Jak by se měl teď podle vás spor na KIE vyřešit?

Vše má v rukou děkan. Ten však situaci brutálně nezvládá, používá
proti svým oponentům velmi podivné silové praktiky a z nicotného sporu
vytvořil boj se svým dlouholetými spolupracovníky, studenty, senátory
i novináři. Každý soudný člověk zároveň vidí, kteří lidé za něj
nejhlasitěji vystupují – bývalý ministerský úředník, člověk
z centrální banky s nulovou akademickou zkušeností, vulgárně
vystupující advokát, manažer z firmy, v jejímž čele děkan stojí, a
podobně. Jestli tito lidé získají plnou kontrolu nad fakultou, je to její
konec. Já jsem zažil Národohospodářskou fakultu před lety a pamatuji si,
jak bylo pracné vytvořit skupinu lidí, kteří fakultu pozdvihli. Vznikla
standardní „západní“ akademická kultura, což na řadě škol stále
není běžné.

Jak to přesně myslíte?

Byla tu široká skupina dobře vzdělaných lidí, kteří měli zároveň
něco společného a zároveň byli pestří – jeden dělal behaviorální
ekonomii, druhý rakouskou školu, třetí teorii her – a ti všichni spolu
mluvili, vzájemně si četli papery, zvali zahraniční hosty, přeli se, šli
si vzorem. To je ona vzácnost, hodnota, kterou děkan nevidí, protože s tím
sám žádnou osobní zkušenost nemá. Sám se do ničeho podobného nezapojil
a to také proto – a trochu mne mrzí, že to musím říkat – že neumí
žádný cizí jazyk.

Doktorandi chtějí jen dál učit

Kam všichni nespokojení vyučující případně
půjdou?

Mohou dostat dobře placená místa třeba na soukromých školách a
někteří z nich samozřejmě odejdou do zahraničí. Oni neumřou hlady, byť
to pro někoho může být těžké – když třeba založil rodinu, je
čerstvý doktor a teď čekal, že se na fakultě bude nějak kariérně
vyvíjet, třeba i proto, že je prvním absolventem společného doktorského
programu NF a zahraniční univerzity. Fakulta si ho vychovala, připravila a
teď ho odkopává. Ale i tyto situace děkan záměrně desinterpretuje.

Jak třeba?

Třeba jednomu z nejperspektiv­nějších kolegů, doktoru Markovi
Hudíkovi jsem pomohl získat místo v expertním týmu na úřadu vlády,
protože byl šikanován vedením fakulty. Dává mu to prostor se uživit a
zároveň zůstat na fakultě. Děkan pak během několika málo dnů veřejně
prohlásí, že Hudík neodchází z fakulty kvůli němu, ale proto, že jde
za lepším. Potom opravdu nevíte, co na to říct. Celý boj vedení proti
nejlepším lidem je proti zdravému rozumu. Mladým akademikům nejde o moc,
oni se nechtějí stát vedoucími katedry, ani děkany, chtějí jen dělat to,
co výborně umí, na což bohužel děkan neslyší.

Foto: Archiv Josefa Šímy

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: