Jsme evropským tygrem?

2. 6. 2006 | | Názory

Výkon české ekonomiky za rok 2005 byl nejlepší v naší novodobé historii a podle makroekonomických predikcí může v budoucnu dosáhnout ještě lepších výsledků. Ve srovnání s některými evropskými zeměmi si ekonomové musí klást otázky: Dosahuje české hospodářství svého potenciálu nebo jedeme jen na poloviční plyn? A je vůbec růst naší ekonomiky přirozený a zdravý?

Výkon české ekonomiky za rok 2005 byl nejlepší v naší novodobé historii a podle makroekonomických predikcí může v budoucnu dosáhnout ještě lepších výsledků. Růst HDP pro rok 2005 je podle Eurostatu odhadován na 6,2 % (podle ČSÚ 6,0 %), což je ve srovnání s odhadem pro evropskou patnáctku ve výši 1,4 % slušný výsledek. Lepší výsledky než Česká republika dosáhly všechny tři pobaltské republiky. Z pětadvaceti členských zemí se nejvíce dařilo Lotyšsku, které má zavedenu rovnou daň. Může se pochlubit impozantním růstem 10,2 %. Slovenská ekonomika poprvé od roku 1999 rostla pomaleji než česká, a to o dva procentní body.

Ve srovnání s některými evropskými zeměmi si ekonomové musí klást otázky: Dosahuje české hospodářství svého potenciálu nebo jedeme jen na poloviční plyn? A je vůbec růst naší ekonomiky přirozený a zdravý?

V posledních letech přiteklo do České republiky mnoho zahraničních investic, které se zasloužily o výsledky ekonomiky v roce 2005. Jedná se zejména o automobilový průmysl, jenž výrazně posiluje český export. Zahraniční investoři přicházejí do Česka, aby zde s pomocí stále ještě relativně levné a kvalifikované pracovní síly vyráběli pro zahraniční trhy. To má příznivý vliv nejen na růst ekonomiky, ale také na vnější rovnováhu (deficit platební bilance je vyrovnáván jednak přílivem kapitálu a jednak vývozem vyprodukovaných statků). Někteří ekonomové však poukazují na fakt, že struktura výroby a exportu je koncentrovaná do několika málo odvětví, jako je již zmíněný automobilový průmysl. V případě světového útlumu v těchto odvětvích by česká malá otevřená ekonomika reagovala prudkým zpomalením růstu HDP a zřejmě také poklesem zaměstnanosti. Slabou diverzifikaci výroby v ČR ekonomové připisují existenci investičních pobídek, které zvýhodňují pouze vybrané investory a právě automobilovému průmyslu jsou jako na míru šité.

Nominálně rostlo české HDP v roce 2005 o 180 miliard. Dluh státu vzrostl o 50 miliard a zadlužení domácností se zvedlo o dalších 100 miliard. Růst byl tedy tažen také hlubokým zadlužením vládního sektoru a domácností. Tomu nahrávají nízké úrokové sazby ČNB, které se v roce 2005 držely okolo dvou procent. Takto dluhem podepřený ekonomický růst není dlouhodobě udržitelný a zřejmě ani pro ekonomiku zvláště příznivý. Navzdory rekordnímu růstu ekonomiky se nesnižuje nezaměstnanost. U zdravé ekonomiky by s růstem HDP měla klesat nezaměstnanost jako důsledek rozvíjející se výroby a vzniku nových pracovních míst. V ČR se však nezaměstnanost stále drží kolem devíti procent. Vysvětlení této anomálie se nabízí u vládní hospodářské politiky. Investiční pobídky podporují především výroby, které u nás již existují a přílivem zahraničních investic nevytvářejí nová pracovní místa, nýbrž za zvýhodněných podmínek pouze přetahují zaměstnance z obdobných již existujících výrob.

Pokud by na trhu byly nastaveny rovné podmínky bez výjimek a speciálních podpor, příliv investic ze zahraničí by byl sice menší, nicméně výrobní portfolio české ekonomiky by bylo barvitější a nově příchozí investice by snižovaly nezaměstnanost. Snížení nezaměstnanosti by ulevilo veřejným rozpočtům, snížil by se státní dluh a byl by vytvořen prostor pro nižší daně. Nižší daně a jednoduchý daňový systém jsou tou nejlepší investiční pobídkou, která přiláká investory do mnoha odvětví a podpoří ekonomický růst i bez hlubokého zadlužení. Příkladem budiž výkon ekonomik pobaltských republik (2 ze 3 mají rovnou daň). Tato cesta je však trnitější, než ta, kterou si zvolila česká vláda.

Co se týče růstu HDP, dostává se česká ekonomika do čela evropského pelotonu. Podíváme-li se blíže na důvody dobrých výsledků růstu české ekonomiky, zjistíme, že se pod lesklým povrchem skrývá vnitřně nezdravý organismus způsobený krátkozrakou hospodářskou politikou vlády.

Michal Jelínek
člen Mladých konzervativců

Mohlo by vás zajímat: