K založení organizace stačí pět podpisů

19. 9. 2011 | | Nezařazené

Založení spolku má pevná pravidla, žádost navíc může být
zamítnuta. Pokud organizace vznikne, musí její členové dodržovat
stanovená pravidla. Zároveň jim však VŠE nabízí pomoc s propagací nebo
pronájem místnosti.

Podle Principů podpory studentských aktivit (Principy) „by škola měla
umožnit svým studentům, aby na její akademické půdě mohli uskutečňovat
své společenské aktivity“ Postup založení studentské organizace či
spolku má však svá pevná pravidla. V první řadě je nutné sepsat
stanovy, na což neexistuje daná struktura. Sdružení předloží studentské
tajemnici tyto stanovy a seznam minimálně pěti studentů VŠE v Praze,
kteří se dané aktivity budou účastnit, a to včetně jejich kontaktů.
Žádost pak s definitivní platností podepisuje prorektor pro sociální
záležitosti a finance, tedy profesor Jindřich Soukup. „Pokud žádost
zamítne, své rozhodnutí zdůvodní,“ říká Savina Finardi, studentská
tajemnice VŠE. Pakliže chce organizace využívat prostory univerzity, je
potřeba uzavřít se školou smlouvu. Její návrh nechá spolek potvrdit na
Odboru správy majetku VŠE. Porušovat zákon zakázáno „Má-li být
místnost pronajata bezplatně, musí žadatel předložit projekt, ze kterého
bude patrná oprávněnost žádosti o bezplatné poskytnutí prostor,“
vyplývá z Principů. Ty také dále stanovují, že povolené studentské
aktivity nesmí porušovat zákon ani školní předpisy a nesmí škodit
zájmům státu ani školy. Ke své propagaci mohou sdružení využívat také
komunikační kanály školy, jako jsou například plazmové obrazovky, webové
stránky, nástěnky nebo infocentrum. Ve všech zmíněných případech je
však potřeba kontaktovat oddělení public relations na VŠE a oficiálně si
tuto formu reklamy požádat. Vylepování plakátů a podobných tištěných
materiálů v prostorách školy se obecně zakazuje, s výjimkou nástěnek
ve druhém patře Staré budovy. Pokud chce studentská organizace při
některé ze svých aktivit natáčet nebo fotografovat v budově VŠE, musí
si dle předpisů taktéž zažádat na oddělení PR o oficiální povolení.
Bez něj ochranka štáb do školy nevpustí, případně ho z ní může
vykázat.

Mohlo by vás zajímat: