Kandidát do AS FIS VŠE: Nechceme stát na jednom místě

8. 10. 2017 | | Zprávy ze školy Adam Dolejš

Volby do Fakultního Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky (AS FIS) proběhnou v pondělí. Studenti mohou svých šest studentských senátorů vybírat z devíti kandidátů. Jedním z nich je Adam Dolejš, student druhého ročníku bakalářského studia Informační média a služby.

Ve svém programu máte tři základní body: podporu digitalizace, výjezdy za kredity a zlepšení komunikace vedení fakulty se studenty. Proč jsou pro tebe a tvé spolukandidáty důležitá právě tato témata?

Cíle jsme vybrali na základě toho, co chybí nám a našim spolužákům na fakultě. Cítíme, že na této škole je nedostatek možností k praktickému vyžití, a proto jsme studentům chtěli poskytnout možnost seberealizace. Ve firmě také lépe pochopí, jak to v realitě chodí. Následně se jim teoretické věci prolnou s těmi školními a budou se tak lépe učit. Nejen že za praxi získají kredity, ale také si z ní odnesou finanční odměnu, které nikdy není dost. Myslíme si, že právě touto cestou docílíme nejen toho, že studenti už budou mít určitý vztah k práci, ale studium je bude více bavit, jelikož ho pak budou moci implementovat při své praxi. S tím souvisí také komunikace s vedením fakulty. S tím, že studenti prohloubí své znalosti, mohou se snadněji dostat na granty a projekty, které organizuje FIS. A přiučit se spoustu věcí od kvalifikovanějších pedagogů, které na fakultě působí.

Jak si představujete digitalizaci materiálů? Nebude pak problém s tím, že na přednášku už vůbec nikdo nebude chodit?

Uvědomujeme si, že digitální přednáška přetrhává osobní kontakt s přednášejícím a brání debatě mezi studenty a profesory. I přesto si myslíme, že tato revoluce posune fakultu na současnou úroveň moderních škol. Navíc v dnešní zrychlené době nám přijde velmi užitečné mít vždy po ruce kvalitní materiály od našich profesorů, ze kterých můžeme kdykoliv čerpat. Na ekonomce je běžné, že valná většina studentů chodí při studiu do práce a ne vždy tedy přijde na přednášku.

Chceme na fakultě vytvořit dobrou atmosféru

Dalším bodem jsou výjezdy. Dnes má možnost odjet do zahraničí každý student VŠE, protože počet míst na Erasmus převyšuji počet studentů, kteří o ně mají zájem. Není tedy zbytečné se bavit o zahraničních cestách?

Chceme studentům poskytnout odborné stáže nejen v Čechách, ale také v zahraničí, aby mohli rozvíjet své jazykové dovednosti a podílet se na projektech mezinárodních firem. Nechceme, aby student strávil tři měsíce v lavici a na party, ale chceme mu pomoci k jeho profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Naši absolventi by měli být profesionálové a to nejen v odborných znalostech, ale také v jednání s lidmi.

Poslední bod programu je oproti ostatním odlehčený – propojení studentů a pedagogů na fakultě nezní jako těžký úkol. Nebo je to naopak?

Jako úkol se to zdá být lehké, nicméně ne vždy je zájem na obou stranách. Klademe důraz na propojení mezi studenty, jelikož člověk nikdy neví, zda bude potřebovat pomoc od svého kolegy informatika nebo grafický návrh od někoho z multimédií, případně udělat nějakou analýzu od studentů statistiky. Díky kontaktům budou snadno vědět, na koho se obrátit. Důvodem, proč propojit kantory se studenty, je vytvoření dobré atmosféry na fakultě.

Proč by mělo studenta FISu zajímat, kdo ho bude reprezentovat v AS FIS?

Každý kandidát má jiný názor a chce prosadit v AS něco jiného. Myslíme si, že by se každý student měl ztotožnit s určitým programem a podle toho zvolit svého senátora. Záleží na každém, na jaké fakultě chce studovat. Zda nám jde o to s fakultou jít dopředu a dávat studentům více možností k rozvoji, anebo zůstaneme stát na jednom místě. Navíc pokud prohloubíme komunikaci mezi studenty a profesory, tak tím zpříjemníme atmosféru na fakultě a také odstraníme určitý stereotyp. Nechceme, aby studenti vnímali akademiky jako nepřístupné, ale aby pro ně byl kolegou, poradcem v průběhu studia. Prostě aby věděli, že za ním mohli přijít pokecat nejen o odborných, ale i obyčejných věcech. Kvůli tomu mají být AS FIS lidi jako my, kteří tam jsou pro dobro všech studentů a přitom se budou snažit posunout fakultu zase o krok dopředu.

Volby do AS FIS proběhnou v NB 473 od 9 do 18 hodin a JM 0112 od 10 do 16 hodin.

Seznam kandidátů do AS FIS naleznou zájemci na stránkách fakulty.

Foto: archiv Adama Dolejše

Mohlo by vás zajímat: