Karel Vinkler: Spotřeba elektrické energie se neustále zvyšuje

16. 4. 2014 | | Zprávy ze školy

Ve středu 2. 4. na VŠE zavítal odborník s mnohaletými zkušenostmi
z oblasti energetiky Karel Vinkler, vedoucí odboru zajišťování
systémových služeb ČEPS, a.s. Celou přednášku zorganizoval Institut
energetické ekonomie a pan Vinkler mluvil o provozu a modelování
elektrizační soustavy a o jejím budoucím zabezpečení.

Ve své přednášce a následně proběhnuté diskuzi se věnoval zejména
problematice související s portfoliem výroby elektrické energie. Zaměřil
se hlavně na systém generation adequacy, který u nás pomáhal zavádět.
Tento systém, velmi zjednodušeně, souvisí s energetickým portfoliem
(které obsahuje veškeré zdroje, ze kterých se získává elektrická
energie), na kterém se aplikují metody risk managementu.

Ve svém vystoupení dále nastínil možnosti využití obnovitelných
zdrojů energie včetně problémů, které s jejich hojnějším zapojením se
do portfolia z energetického i ekonomického pohledu souvisejí. Roste
využívání obnovitelných zdrojů energie, například té získávané ze
slunečního záření. S tím souvisí i problém, kde se bude získávat
energie, která bude v důsledku relativně sezonního využití solární
energie v Česku chybět. Položil si otázku, zda se elektrárna na výrobu
této chybějící energie bude dotovat a jaké jsou výhledy této metody do
budoucna.

Pan Vinkler se dále podělil o zkušenosti z praxe, kde například
posluchačům ukázal v datech, jak jen pouhé zformování vysoké oblačnosti
nad většinou území České republiky vedlo v únoru k tomu, že
v soustavě zmizela velká část výkonu ze solárních panelů.

V závěru přednášky mluvil řečník zejména o energetické strategii
České republiky a nastínil jednotlivé scénáře. Mezi ně patří otázky
skončení nebo prodloužení elektrárny v Dukovanech, výstavby nových
částí Temelína nebo růst spotřeby elektrické energie v nadcházející
dekádě. „Spotřeba elektrické energie nepochybně nemusí růst dle zcela
těch nejpesimistič­tějších scénářů. Nicméně s navýšením
spotřeby se počítá“, domnívá se.

Prezentaci Karla Vinklera je možné stáhnout na
stránkách IEE.

Porovnat spotřebu a další parametry prodávaných spotřebičů můžete v porovnávacích testech spotřebičů.

Mohlo by vás zajímat: