Kariéra začíná již za studií

27. 6. 2005 | | Kariéra

Je to často především okamžitá potřeba peněz, která studenty nutí hledat si práci. Řada z nich se tak uchyluje k zaměstnání, které je zcela mimo jejich specializaci a se kterým do budoucna nepočítají. Přiblížit se svému vysněném povolání však mohou již během studia.

Je to často především okamžitá potřeba peněz, která studenty nutí hledat si práci. Řada z nich se tak uchyluje k zaměstnání, které je zcela mimo jejich specializaci a se kterým do budoucna nepočítají. Přiblížit se svému vysněném povolání však mohou již během studia.

Při hledání sebe sama je studentům nápomocna například mezinárodní organizace AIESEC, která mimo jiné zprostředkovává mezinárodní výměnu vysokoškolských studentů a absolventů. Ať už se studenti podívají v rámci placené či neplacené praxe do zahraničí, nebo vyvíjí studentské aktivity pouze na území naší republiky, je to pro ně cenná zkušenost: „Snažím se dělat pro svou kariéru co můžu. Hlavně hledám zkušenosti, které mi samotná škola nedá,“ říká Petr, student druhého ročníku Fakulty mezinárodních vztahů.

Nejen studentské organizace, ale i sama škola se snaží přesvědčit studenta, že štěstí přeje připraveným. Profesní poradenství na VŠE má na starosti CePO. Pod touto zkratkou se ukrývá Centrum profesní orientace, které v současnosti intenzivně spolupracuje s asi dvacítkou firem, příležitostně pak s více než osmdesáti firmami. CePO umožňuje registraci do databáze nejen studentům nejvyšších ročníků, ale i studentům bakalářského studia. Budoucím bakalářům zde dokážou poradit, jakým směrem by se měli ubírat.

V minulosti Centrum profesní orientace uspořádalo již tři pilotní semináře, které si kladly za úkol připravit studenty na přijímací pohovor ve firmě. Zájem o tyto přednášky byl obrovský, počet zájemců přesahoval kapacitu místností: „Další seminář je naplánovaný na květen,“ sděluje ředitelka centra docentka Lenka Turnerová. „Problém je ale se školiteli. Chystám sice vydaní skript, ale ty nikdy nepokryjí obsah kurzu v celé jeho šíři. Student si potřebuje vytvořit vlastní zkušenost, projít tréninkem a to mu skripta neumožní,“ vysvětluje.

Centrum profesní orientace je podobně jako AIESEC organizátorem veletrhů pracovních příležitostí. Pod záštitou CePO probíhá dvakrát do roka veletrh Šance. Celostátní Career Days, které organizuje AIESEC, se konají jednou ročně. Tyto veletrhy jsou určeny především pro studenty čtvrtých a pátých ročníků, na své si však přijdou i ti mladší.

Učení nemusí být mučení

Zajímavá budoucnost na člověka může čekat i v případě, že se rozhodne svůj čas zasvětit výhradně studiu: „Jako velký kariérista jsem začal pracovat pro Katedru managementu jako pomocná vědecká síla,“ popisuje své aktivity Michal, student druhého ročníku Fakulty podnikohospodářské: „V rámci zdokonalení se v jazycích doučuji soukromně angličtinu one-by-one. Jinak se věnuji jen studiu a myslím si, že to je pro moji kariéru jen dobře,“ pochvaluje si.

Škola si zakládá na studentech, kteří mají vynikající studijní výsledky a jako úspěšní absolventi pak začnou vyvíjet také pedagogickou činnost. Proto byl spuštěn projekt s názvem Corporate Chair. Tento projekt se snaží podněcovat profesní růst mladých pedagogů v relativně krátkém čase, zlepšit jejich finanční ohodnocení a motivovat tak nadané mladé doktorandy k pedagogickou činnosti na akademické půdě.

Pro studenty je po absolutoriu k dispozici rovněž prestižní, i když peněžně a časově velmi náročný studijní program, který vznikl ve Spojených státech amerických pod názvem MBA. Absolvent MBA se může pyšnit titulem „Master of Business Administration“. Jedná se o studium primárně zaměřené na management a jeho absolventi jsou v praxi vysoce ceněnými odborníky. Možnost vystudovat tento program umožňuje řada vysokých škol od těch nejprestižnějších, jakým je například Harvard, po ty méně věhlasné, avšak kvalitní a pro českého studenta cenově přijatelnější.

Dalším způsobem, jak lze své schopnosti a znalosti při studiu rozvíjet, jsou i mimosemestrální kurzy, které nejčastěji vyučují externisté, popřípadě zahraniční vyučující. Kurzy, které probíhají v nestandardním čase, si lze zaregistrovat přímo na katedrách. Protože je rozsah výuky často vměstnán do jediného týdne, studenti mají možnost získat kredity ve velmi krátkém čase.

Velký důraz kladou studující také na znalost cizích jazyků: „Snažím se chodit na různé jazykové kurzy a dělat zkoušky z jazyků. Profesně se nepřipravuji, ale chci si najít v Německu praxi, která by se vázala k mému oboru,“ říká Hanka, která studuje Fakultu mezinárodních vztahů třetím rokem. Podobně je na tom i Katka, studentka druhého ročníku z Fakulty informatiky a statistiky: „Zatím nepracuji, ale snažím se co nejvíc vzdělávat jazykově. Studuji tři jazyky tady a jeden mimo školu.“

Moderní doba si žádá praxi

Ministerstvo práce a sociálních věcí v říjnu loňského roku stanovilo, že se absolventům pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti doba studia nezapočítává. Aby mohli tuto dávku pobírat, musí odpracovat v posledních třech letech minimálně dvanáct měsíců. Do této doby se jim budou započítávat veškeré brigády během studia zakládající účast na sociálním pojištění.

K 30. září 2004 bylo na úřadech práce evidováno 180 absolventů VŠE. Pro Studentský list tuto informaci uvedla ing. Lenka Šebestová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Z tohoto úhrnu je s počtem 71 zaevidovaný absolvent nejvíce zastoupena Fakulta podnikohospodářská. Pouhých dvanáct nezaměstnaných absolventů vyprodukovala Fakulta informatiky a statistiky. Úřady práce neevidují ani jednoho absolventa Fakulty managementu.

Oproti předcházejícím létům se jedná o zhruba osmnáctiprocentní pokles absolventů VŠE evidovaných na úřadech práce.

Užitečné kontakty

Centrum profesní orientace a Šance
Kontakt: doc. Lenka Turnerová
Telefon: 224095877
http://www.vse.cz/studium/cpo_info.php3

AIESEC
Senovážná 2,
110 00, Praha 1
Telefon: 224 235 192
http://www.aiesec.cz, http://aiesec.vse.cz

Career Days
Kontakt: AIESEC
http://www.careerdays.cz

MBA
The Assocation of Advance Collegiate Schools of Bussiness
http://aacsb.edu/

Mohlo by vás zajímat: