Katedra Arts managementu uspěla v soutěži technologické agentury České republiky

26. 10. 2020 | | Kariéra, Zprávy ze školy Schvaleno, razitko, grant, soutěž

Technologická agentura České republiky (TA ČR) v průběhu září vyhlásila výsledky čtvrtého kola soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Úspěchu zde dosáhly dva projekty vytvořené na půdě Vysoké školy ekonomické (VŠE) na Katedře arts managementu Fakulty podnikohospodářské.

První, jehož hlavním řešitelem je výzkumník a učitel v oblasti managementu doktor Marek Prokůpek, se nazývá „Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace“.  Druhý projekt s názvem „Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci“ vznikl pod vedením doktora Jana Hanzlíka, který se dlouhodobě věnuje ekonomice filmového průmyslu a sociologii filmu.

Podpora kultury v době krize

Dle slov Marka Prokůpka byla konkurence opravdu velká. „Přihlásilo se celkem 308 projektů a 33 z nich bylo podpořeno. Náš projekt se umístil na 6. – 7. místě, což nás velmi mile překvapilo,“ komentuje Prokůpek. Základní zpracování obou projektů trvalo zhruba měsíc, kdy se na tvorbě obou projektů podílely celé několikačlenné řešitelské týmy.

„Hlavní motivací je mimo jiné odhalit případné systémové nedostatky v uměleckém sektoru, ale také pomoci uměleckým organizacím a umělcům samotným současnou krizi a krize obdobné překonat a případně je využít jako příležitost pro inovace,“ vysvětluje své úmysly Prokůpek. V rámci svého projektu plánuje v budoucnu pořádaní různých přednášek a workshopů připravovaných pro manažery v kulturním sektoru. Pohrává si také s myšlenkou vytvořit interaktivní webovou aplikaci, která by taktéž mohla pomoci uměleckým organizacím.

Cílem druhé práce bylo zmapování změn v chování českých filmových diváků vyvolaných koronavirovou pandemií. „Filmový průmysl byl pandemií postižen v mnoha ohledech. Velké ztráty utrpěla zejména kina, premiéry řady (zejména zahraničních) filmů byly posunuty. Na čas se přerušila i výroba. Naopak se zvýšil zájem o sledování filmů v domácím prostředí, ale narostlo i stahování filmů z nelegálních úložišť,“ shrnuje dopady v projektu zpracované Hanzlík.

Soutěž se zaměřuje na negativní dopady pandemie

Hlavním záměrem soutěže je podpora návrhů projektů, jejichž témata se soustřeďují na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize způsobené pandemií COVID-19. Při vyhlášení této veřejné soutěže v dubnu 2020 TA ČR oznámila, že na ni dohromady alokuje 100 milionů korun českých (Kč). Maximální výše podpory jednoho projektu byla stanovena na čtyři miliony Kč. Tato částka však může pokrýt nanejvýš 80 % nákladů na projekt, kdy si zbylých minimálně 20 % musí tvůrci projektů hradit z vlastních zdrojů.

 

Mohlo by vás zajímat: