Katedra musí být v marketingovém světě vidět

5. 6. 2009 | | Nezařazené

Revoluce marketingových předmětů a zcela upravená vedlejší
specializace zasáhne nejen studenty Fakulty podnikohospodářské. Nová
koncepce slibuje komplexní pojetí výuky marketingu a snaží se ji více
přiblížit praxi.

Zásadní změny na katedře marketingu (KMG) se rozhodlo provést vedení
Fakulty podnikohospodářské (FPH). Prvním počinem se koncem zimního
semestru stala změna vedoucího katedry, kdy Miroslav Karlíček vystřídal ve
funkci Marcelu Zamazalovou. Další významný krok, který má přispět
k obměně starých pořádků, představuje připravovaná změna koncepce
výuky všech předmětů zajišťovaných KMG.

Marketing jako aplikovaná psychologie
Konkrétní dopady se projeví již v zimním semestru akademického roku
2009/2010. Studenti FPH se na bakalářském stupni seznámí s problematikou
marketingu v povinném kurzu Marketing 1. Nově se také otevře Spotřební
chování, které se více zaměří na psychologickou teorii marketingu. Pro
doplnění znalostí poslouží několik volitelných kurzů. Část z nich se
otevře nově, další čeká obsahová úprava. A některé dosavadní budou
úplně zrušeny.

U předmětu Marketing a podniková politika (33F101), který musí
v rámci celoškolského základu povinných předmětů absolvovat posluchači
všech ostatních fakult, se zatím o finální podobě jedná. Podle
Karlíčka se má předmět stát především základním kamenem pro další
výstavbu marketingové teorie a praxe.

Předměty budou navazovat
Při studiu navazujícího magisterského programu Podniková ekonomika a
management na FPH zůstane povinnou součástí výuky pokročilý kurz
Marketing 2. Volitelné předměty čeká opět inovace.

„Vyvrcholením celého marketingového studia pak bude vedlejší
specializace, která od podzimu dostane zcela jinou podobu,“ informuje
o plánovaných změnách Karlíček. Přinejmenším se výrazně odchýlí
způsob přijetí. Původně totiž rozhodovalo časové hledisko zapsání,
které nyní nahradí přihláška. Rozhodovat se bude na základě čtyř
kritérií, která tvoří studijní průměr, absolvované marketingové kurzy
včetně bakalářské práce, praxe v marketingu a znalost anglického jazyka
prokázaná zkouškou, certifikátem či absolvovanými předměty v anglickém
jazyce.

Vlajková loď fakulty
„Po nějaké době je třeba uklidit, udělat pořádek v rámci katedry,
odstranit duplicity a nastavit obsah kurzů tak, aby na sebe navazovaly, aby to
celé bylo promyšlené a komplexní,“ vysvětluje Karlíček zásahy do
současného uspořádání. „Inženýr Karlíček je velmi perspektivní. Má
dostatek zkušeností, obchodních i zahraničních kontaktů, chystá se na
habilitaci,“ spoléhá na jeho schopnosti profesor Jaromír Veber,
děkan FPH.

Výuka marketingu se má dočkat značné modernizace. Hlavním cílem je
postupné zvyšování kvality celé katedry, až na top úroveň v českém a
středoevropském kontextu. „Marketing má být vlajkovou lodí fakulty,“
tvrdí děkan Veber. Karlíček dodává, že by katedra měla být vidět
i v rámci marketingového svě­ta.

Naplánovaných záměrů chce vedoucí katedry dosáhnout personálními
změnami, díky nimž se zapojí do výuky více externích přednášejících.
Kromě toho se snaží systematicky budovat zázemí pro marketingovou vědu,
výzkum a úzkou spoluprací s odborníky z firem. V první fázi má být
výsledkem systém navazující výuky, který studentovi postupně objasní
kompletní problematiku marketingu a připraví ho na úskalí praxe.
„Studenti v předmětech, které studují, uvidí smysl a věřím, že to
ocení,“ předjímá Karlíček.

Věda má velký potenciál
Ve druhé fázi se chce Karlíček zaměřit na zlepšení vědecké a
publikační činnosti, která zatím plně nevyužívá svůj potenciál.
„Musíme začít více smysluplně publikovat a zapracovat na tom, abychom
získali další kvalitní literaturu,“ říká a doplňuje, že je to také
otázka marketingového výzkumu, který má obecně v České republice velké
rezervy. Pomoci má i spolupráce se zahraničními školami.

Mohlo by vás zajímat: