Kdo bude děkanem FMV? O vedení fakulty mají zájem dva kandidáti

28. 10. 2015 | | Zprávy ze školy

Fakultu mezinárodních vztahů čekají dne 12. listopadu 2015 volby nového děkana na funkční období 1. 2. 2015 až 31. 1 . 2020. O vedení fakulty se ucházejí dva kandidáti, Josef Taušer a Dana Zadražilová. Současnému děkanovi Štěpánu Müllerovi končí funkční období na konci ledna.  Samotná volba proběhne v zasedací místnosti NB244.

Docent Josef Taušer, současný zástupce vedoucího katedry mezinárodního obchodu, chce v první řadě zajistit vyvážený a dlouhodobě udržitelný rozvoj fakulty – konkrétně se chce zaměřit například na zvýšení kvality studijních programů.

Chce, aby FMV upevnila své vedoucí postavení mezi českými vzdělávacími institucemi a zvýšila své uznání ve světě. Akademickému senátu tedy představil několik prioritních oblastí, které by měly být posilovány. Na prvním místě stojí internacionalizace, následují pedagogika a uplatnění absolventů na trhu práce nebo relevance vědecko-výzkumné činnosti.

Závěrem dodává: „Velkou výzvou mé kandidatury je harmonický rozvoj mezilidských vztahů a pracovního prostředí na FMV.“

Profesorka Dana Zadražilová, současná vedoucí katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací a děkanka FMV v letech 2005 až 2012, si klade za cíl prosadit povinnost, aby každý absolvent magisterského studia měl zkušenost nebo praxi z mezinárodního prostředí. Mezi další cíle patří udržení akreditace EPAS nebo vícezdrojové financování, tedy doplnění rozpočtu fakulty o další zdroje. Zadražilová totiž tvrdí, že VŠE se pohybuje ve velmi nejistém prostředí, pokud jde o financování ze státního rozpočtu.

Veřejná prezentace obou kandidátů se uskuteční 5. listopadu 2015 ve Vencovského aule od 14,15. Moderátorem bude Ing. Radek Čajka, Ph.D., předseda volební komise AS FMV VŠE. Na prezentaci bude mít každý z kandidátů 30 minut, poté bude dán hodinový prostor otázkám.

ČTĚTE TAKÉ

Magisterské promoce na FMV? Buď v červnu, nebo až v říjnu

Prezident odmítá jmenovat vyučujícího z FMV profesorem. Prý kvůli minulosti

Děkan FMV: Moje první brigáda na VŠE byla na balíkové poště, poté jsem pracoval pro AIESEC

 

Mohlo by vás zajímat: