Kdo propásne termín, má smůlu

13. 4. 2009 | | Nezařazené

Na přelomu dubna a května budou studenti opět žádat o koleje na další
rok. V preferencích mohou uvést zájem o konkrétní blok koleje
i spolubydlícího. Zvýhodněn je ten, kdo dobře studuje a bydlí daleko.

Studenti budou moci podávat žádosti o přidělení koleje pro akademický
rok 2009/2010 zřejmě od 20. dubna do 15. května. „Zatím to není zcela
oficiální datum, ale předpokládá se, že bude Akademickým senátem
schváleno,“ uvádí Michal Bobek, předseda Centrální kolejní
rady (CKR).

Žádost lze vyplnit v elektronické verzi na stránkách suz.vse.cz.
Studenti však mohou také formulář odevzdat osobně nebo poslat poštou
Správě účelových zařízení VŠE (SÚZ), pokud přikládají písemné
dokumenty. Studenti, kteří nemají přístup do sítě VŠE, například
kvůli přerušenému studiu, musí přihlášku doručit v písemné
podobě.

Pozor na xname

O kolej si mohou zažádat všichni studenti prezenční formy studia, a to
pouze v určeném termínu. „Letos již není možné podávat pozdější
žádosti v červenci, jak tomu bývalo dříve. I studenti vyšších
ročníků tedy musí požádat včas. Kdo si nezažádá, nebydlí,“
doplňuje Bobek. Do žádosti si každý student kromě osobních údajů,
z nichž zvláštní pozornost je nutné věnovat správnému vyplnění xname,
může doplnit i informace týkající se preferovaného bloku či
spolubydlícího. „Xname je velice důležitý, jelikož naše systémy
pracují s těmito identifikátory. Kdo vyplní špatně xname
spolubydlícího, má vysokou pravděpodobnost, že s ním nebude
ubytovaný,“ varuje Bobek.

Ze žádostí se následně sestaví pořadník, na jehož základě se
koleje přidělují. Mimo pořadník SÚZ zpravidla ubytovává držitele ZTP
nebo ZTP-P a vládní stipendisty. „Nejčastějšími chybami při žádání
jsou nedodržení termínů, neúplné vyplnění povinných údajů či
nezkontrolování studentem, zda jím zadaná žádost byla zaevidována
v systému,“ vypočítává problémové situace Petra Řežábková,
centrální ubytovatelka SÚZ.

Dobré známky jsou k užitku

Koleje se přidělují na základě dvou kritérií – dojezdové
vzdálenosti a studijních výsledků žadatele. Každý uchazeč si může sám
zjistit, kolika body je hodnocena jeho dojezdová vzdálenost, tak, že si
v IDOSu zobrazí počet kilometrů ze svého bydliště do Prahy a toto číslo
násobí koeficientem 0,1. Dále student bodově vydělá na tom, když z jeho
místa bydliště míří do Prahy přímý spoj méně než třikrát denně.
Na konto si tak přičte další tři body. Maximální bodový zisk pro
dojezdovou vzdálenost je ale dvanáct bodů, a to i v případě, že
reálně spočítané body dosahují vyšší hodnoty.

O trochu složitější je hodnocení studijních výsledků. Počet
celkových bodů lze tedy vypátrat, když podíl získaných kreditů a
použitých kreditových poukázek za všechny doposud vystudované semestry,
včetně letního semestru 2008/2009, vynásobíme koeficientem semestru, který
pro každý rok dodává Studijní oddělení, a to celé pak student vydělí
stem. Přesný vzorec pro výpočet zveřejňuje SÚZ na svých webových
stránkách.

Vlastní kontrola neškodí

„Studenti by si měli ve svém vlastním zájmu zkontrolovat, zda počet
reálně získaných kreditů sedí s počtem kreditů zapsaných v systému.
Zejména na konci letního semestru se může stát, že některý z učitelů
předmět nezapíše a Studijní oddělení jej poté automaticky počítá za
neodstudovaný,“ upozorňuje Bobek. Studenti na tyto případné chyby musí
upozornit SÚZ nejpozději do 17. července 2009.

Samotné rozdělování kolejí probíhá během srpna. Ačkoliv si studenti
mnohdy myslí, že koleje rozděluje Centrální ubytovatelka, pravdou je, že
to provádí členové Centrální kolejní rady. Naproti tomu, odvolací kola
jsou již plně v režii SÚZ.

Veškeré informace ohledně ubytování a přesného data zahájení
podávání žádostí, včetně postupu při rozdělování kolejí, lze najít
na stránkách suz.vse.cz nebo ckr.vse.cz.

Mohlo by vás zajímat: