Kdy a jak odevzdat diplomku

6. 4. 2005 | | Nezařazené

Počet povinných diplomových seminářů, termíny odevzdání diplomové práce a její náležitosti se liší podle fakult. Zatímco studenti Národohospodářské fakulty musí absolvovat dva diplomové semináře, na jejichž závěru mají práci odevzdat, posluchačům Fakulty mezinárodních vztahů a částečně i Fakulty informatiky a statistiky studijní program tuto povinnost nepředepisuje.

Počet povinných diplomových seminářů, termíny odevzdání diplomové práce a její náležitosti se liší podle fakult. Zatímco studenti Národohospodářské fakulty musí absolvovat dva diplomové semináře, na jejichž závěru mají práci odevzdat, posluchačům Fakulty mezinárodních vztahů a částečně i Fakulty informatiky a statistiky studijní program tuto povinnost nepředepisuje. Na Podnikohospodářské fakultě a na Fakultě financí a účetnictví studenti musí „odchodit“ jeden diplomový seminář.

Pokud chcete obhajovat diplomovou práci v červnu, musíte ji odevzdat už na začátku května, pro zářijovou obhajobu je závazný konec srpna. „Diplomová práce se odevzdává tři týdny až měsíc před její obhajobou. Práci si musí projít oponent a napsat posudek chvíli trvá,“ vysvětlila časovou prodlevu sekretářka katedry veřejných financí Dagmar Šolarová. „Po domluvě s vedoucím práce může student přinést diplomovou práci i později,“ upřesnila.

Všechny fakulty shodně požadují odevzdávání diplomové práce spolu s anotací a trojím vyhotovením licenční smlouvy. Národohospodářská fakulta, stejně jako Fakulta financí a účetnictví a Fakulta informatiky a statistiky, vyžaduje odevzdání práce ve třech vyhotoveních. Studentům Podnikohospodářské fakulty stačí nechat práci svázat pouze dvakrát. Elektronickou verzi vyžadují Fakulty národohospodářská a informatiky a statistiky.

Termíny odevzdání diplomových prací

FFÚ – dle dohody s vedoucím práce
FMV – 29. 4.
FPH – 9. 5., 24. 8., 26. 12.
FIS – 2. 5., 29. 8.
FNH – 13. 5., 19. 8., 22. 12.

Mohlo by vás zajímat: