Knižnica ponúka priestory k prednáškam aj školeniam

10. 11. 2009 | | Nezařazené

Prestavba a iné úpravy oživili priestory študijnej knižnice na Južnom
Meste. Novinkou je možnosť konania prednášok či školení.

Cez leto sa v knižnici na Južnom Meste udialo niekoľko zmien a
prestavieb. Podľa Verony Miletinovej, vedúcej knižnice, majú tieto opatrenia
viesť ku skvalitneniu služieb. Študenti tak v suteréne budovy VŠE na
Južnom Meste evidujú nové usporadanie.

„Prebudovanie knižice bolo veľmi náročné. Bolo nutné prebúrať stenu
a preskupiť množstvo kníh,“ popisuje Miletinová. Z pôvodných troch
miestností, ktoré slúžili na uskladnenie knižného fondu, sa spravili dve.
Hlavná a jazyková študovňa. Hlavná študovňa obsahuje tridsať osobných
počítačov a pri vstupe elektronický zabezpečovací systém. Ten má
predchádzať odcudzeniu publikácií z knižnice. Jazyková študovňa
disponuje ďalšími dvadsiatimi počítačmi, tromi televízormi so satelitným
príjmom a tromi video prehrávačmi. Vďaka modernej technike je možné
počúvať audio nahrávky.

Priestory knižnice môžu záujemci na požiadanie využiť tiež
k prednáškám a školeniam pre študentov, či vyučujúcich. Podporiť
vizuálnu stránku projekcie pomôže dataprojektor.

Systém výpožičiek zôstáva takmer nezmenený. Pribudli iba tituly
označené žltou páskou s písmenom K na chrbte. Tie označujú publikácie,
ktoré si študent môže požičať na krátku dobu. Zmenou prešli aj
otváracie hodiny. Presné časy sú zverejnené na internetových stránkach
knižnice (jm.vse.cz/kni­hovna).

Knihy sa vypožiačiavajú prostredníctvom online katalógu, ktorý je
súčasťou virtuálnej elektronickej študovne. Popri krátkodobých
výpožičkách knižnica ponúka aj dlhodobé výpožičky. Študent tak môže
doma čítať knihu niekoľko mesiacov. Na druhú stranu tu študent nájde aj
publikácie, ktoré nie je možné si odniesť domov.

Knihovna myslí taktiež aj na bezbariérový vstup pre handicapovaných
študentov. Pre zrakovo postihnutých je dôležitou pomôckou počítač
s lupou.

Knižnica na Južnom Meste je druhá najväčšia knižnica univerzity.
Orientuje sa prednostne na literatúru doporučenú pre prvé ročníky a
špecializuje sa na podporu jazykovej výuky.

Mohlo by vás zajímat: