Kolejní vrásky a plastiky

30. 3. 2009 | | Nezařazené

Úsloví „březen za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“ dalo letos
na frak všem pochybovačům o hodnověrnosti starobylých rčení. Počasí se
nás celý tento měsíc vehementně snažilo přesvědčit, že nějaké
globální oteplování ho nezajímá a vybízelo k uchýlení se k výše
zmíněnému zdroji tepla.

Nedávno započatý semestr však nutí skrývat se před vrtochy počasí do
učeben, studoven a podobných zařízení sloužících ke vzdělávání. Jak
to vypadá s investicemi do těchto prostor, se dozvíte na stránkách tohoto
vydání. Další z ústředních rolí ve hře „Jak úspěšně zvládnout
studium“ hraje i zázemí domácí, potažmo kolejní. Ti, kteří kolejním
životem nežijí, protentokrát odpustí, protože jsme pojali tato ubytovací
zařízení za hlavní téma březnového čísla.

Důvodem je blížící se termín podávání žádostí o ubytování na
rok 2009/2010. Přinášíme přehled kolejních bloků, ve kterém najdete
základní informace o jejich vybavení, kapacitách a podobně. Vedle popisu
stavu současného jsme se také pokusili zmapovat, jak hluboké vrásky koleje
mají a kdy je čekají (nejen) kosmetické úpravy. O budoucnosti, která
je – jak všeobecně známo – nejistá, pojednává analýza koncepce
rozvoje a rozhovor s ředitelem SÚZ. Že je nejistá i minulost jsme zjistili
při pátrání po historii areálu na Jarově, kde kromě stavebních
dokumentů informuje o dějinách jediná kronika, vedená dříve studenty.
Jak to vše dopadlo, se brzy dozvíte …

Mohlo by vás zajímat: