Končí přihlašování na čtvrtý ročník DS&BI Academy

21. 11. 2020 | | Zprávy ze školy DS&BI Academy VŠE

Do 1. prosince se mohou studenti i jiní zájemci přihlásit do čtvrtého ročníku semestrálního kurzu DS&BI Academy, pořádaného Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické (VŠE). Ta formou workshopů a případových studií připravuje studenty z řad VŠE i veřejnosti na práci v oblasti Business Intelligence (BI) a Data Science (DS)

Kurz začíná v únoru 2021 a končí v červnu téhož roku. Výuka je plánována na každé úterý od 14 do 19 hodin. Organizátoři prozatím předpokládají klasickou prezenční formu kurzu, kdyby ji však epidemiologická situace nedovolila, budou připraveni výuku okamžitě přenést do online prostředí.

Účastníci si projdou všemi fázemi tvorby datových projektů za vedení odborníků BI a DS. Cílem kurzu je připravit budoucí specialisty, kteří znají principy BI a DS a jsou schopni navrhnout a reálně implementovat kompletní řešení projektů z této oblasti.

Přihlásit se mohou jak studenti VŠE tak nadšení zájemci z řad veřejnosti. Tato kombinace společně s externími lektory umožňuje výměnu řady poznatků z teorie i praxe a zároveň přináší možnost navázání nových užitečných kontaktů. Počet účastníků je omezen na 20-25, aby bylo možné zajistit bližší a intenzivnější kontakt s lektory a zároveň podpořit přátelskou atmosféru mezi účastníky.

K úspěchu přes přísné podmínky přijetí a náročný průběh kurzu

Zájemci z řad veřejnosti musí 7. prosince absolvovat vstupní test z business analýzy, databází a business inteligence. Následuje motivační pohovor. Místo a forma tohoto přijímacího řízení budou upřesněny v závislosti na vývoji situace. Podmínkou přijetí na kurz pro studenty VŠE je úspěšné absolvování nebo souběžné studium některého z kurzů Analýza a návrh informačních systémů, Databáze, Základy Business Intelligence nebo Business Intelligence.

Uznány mohou být také ekvivalentní předměty studované například na výměnném pobytu v zahraniční.

Pokud byste hledali kurz, za který dostanete kredity zadarmo, tento to není. Dřívější absolventi akademie ji shledávají poměrně náročnou, a to nejen kvůli úvodnímu testu, ale také kvůli samotnému průběhu kurzu. Zároveň přiznávají, že se jedná o nesmírně užitečnou zkušenost. Více než polovina absolventů dnes pracuje v oblasti dat a analytiky.

Pro úspěšné absolvování kurzu musí účastníci navštívit minimálně 12 ze 14 workshopů a musí vypracovat semestrální práci ke každému tématu, kdy výstup z těchto prací budou později prezentovat. Závěrem musí absolvovat ústní zkoušku. Úspěšní absolventi DS&BI Academy dostanou certifikát o absolvování, jsou-li studenty VŠE oboru Informační systém a technologie, obdrží navíc šest kreditů do svého studijního programu.

Pro studenty VŠE je kurz zdarma. Pro zájemce z řad veřejnosti je cena 59 000 korun bez DPH.

Foto: GML VŠE

Mohlo by vás zajímat: