Konec obchodování s termíny na BZ

1. 3. 2001 | | Nezařazené

Ještě donedávna systém počítačového zapisování bakalářských (souborných) zkoušek umožňoval, aby si někteří podnikavci prodejem těchto termínů poměrně slušně přivydělávali na studium.

Ještě donedávna systém počítačového zapisování bakalářských (souborných) zkoušek umožňoval, aby si někteří podnikavci prodejem těchto termínů poměrně slušně přivydělávali na studium (?). Že je „rýžování“ na zoufalé situaci některých studentů mírně řečeno neetické, se vědělo už dávno. Koncem ledna na to přišlo i vedení školy – obchodování s počítačovými termíny na zkoušky patří minulosti.

Opatření zamezující této činnosti je přitom relativně jednoduché a týká se jen určité změny ve funkci softwaru. Na webových stránkách VŠE (http://nb.vse.cz/regzap/hold.htm) je tato novinka popsána následovně: „… dojde-li k uvolnění místa ve zcela zaplněném termínu BZ, není takto uvolněná kapacita dána k dispozici pro zápis okamžitě, ale je náhodně dlouhou dobu zablokována a teprve po té zpřístupněna. Doba je zvolena náhodně tak, aby byla dostatečně dlouhá ke znemožnění realizace prodeje uvolněného místa a přitom ne příliš dlouhá, aby umožnila zápis abonentů na termín na prodeji nezúčastněných.“

Ze strany školy se jedná o jistě velmi dobrý krok zamezující blokování termínů osobami, jejichž zájem je úplně jiný, než konání jakékoliv zkoušky. Na druhou stranu tato změna znemožňuje např. také poměrně rozšířené vyměňování termínů, které je (dle mého názoru) zcela legitimní.

Termín na „bakalářku“ si tedy dnes již nikdo nekoupí. Jádro problému je ale asi stále zakopáno někde jinde. Na jedné straně je to nedostatečná nabídka vhodných termínů a na straně druhé lidé, kteří si „pochytají“ více termínů najednou, přičemž již v okamžiku zápisu vědí, že se budou moci zúčastnit maximálně jednoho. Nevykonané zkoušky se přece dají poměrně snadno omluvit falešnou omluvenkou od lékaře. První polovinu problému může vyřešit vedení jednotlivých kateder, s tou druhou můžeme možná udělat něco my sami.

Mohlo by vás zajímat: