Konec přecpaným autobusům?

4. 4. 2006 | | Zprávy ze školy

Zvýšení kapacity linek 122 a 177 je naší prioritou, tvrdí zodpovědná místa. A zdá se, že tentokrát nemají od slov k činům daleko, protože po uzávěrce tohoto článku přišla informace o velmi aktuálních změnách v provozu dotčených linek.

Zvýšení kapacity linek 122 a 177 je naší prioritou, tvrdí zodpovědná místa. A zdá se, že tentokrát nemají od slov k činům daleko, protože po uzávěrce tohoto článku přišla informace o velmi aktuálních změnách v provozu dotčených linek.

Letitým evergreenem jsou přecpané autobusy na Jižním Městě. Především v bezprostřední časové blízkosti začátků a konců přednášek jezdí autobusové spoje vytížené na samou mez přepravní kapacity, což nejen že snižuje kulturu cestování, ale také leckdy neumožní vůbec spoje využít – autobus prostě všechny nepobere.

Dopravu k budově a kolejím VŠE na Jižním Městě obstarává především dvojice autobusových linek 122 a 177, spojující areál se stanicemi metra Chodov a Opatov. Jejich jízdní řád není specifickým výkyvům přepravní poptávky nijak přizpůsoben a na lince 177 se navíc jen stěží daří dodržovat intervaly mezi spoji.

„Využití kapacity spojů linek číslo 122 a 177 v úseku „Chodov – Volha (– Opatov)“ překračuje závazné Standardy kvality dopravy nárazově a velmi často v těsné závislosti na dodržování jízdního řádu, které je ovlivněno zejména silným provozem individuální automobilové dopravy především na trase linky č. 177,“ konstatuje ve svém prohlášení pro SL Ing. Jiří Prokel, ředitel společnosti ROPID, která organizuje celou pražskou hromadnou dopravu.

Ochotu situaci řešit deklaroval i rektor Richard Hindls ve svém on-line rozhovoru na serveru iDnes: „Ano, jednání s Dopravním podnikem je reálné, zkusím maximum, ale záleží i na nich.“ O organizaci dopravy však nejedná Dopravní podnik Hl. m. Prahy, ale již zmíněná společnost ROPID. Iniciativy školy však možná nebude zapotřebí… „Řešení nedostatku kapacity linek pro spojení do zastávky „Volha“ patří vzhledem k jejich závažnosti v současné době mezi priority naší organizace. Řešení předpokládáme v průběhu roku 2006,“ uvádí Odbor organizace dopravy ROPIDu. Navrhovaná koncepce obnáší úpravu jízdních řádů stávajících linek a zavedení nového spoje jen v úseku Chodov-Volha-Opatov s maximálním intervalem patnácti minut.

Pokud by došlo k realizaci tohoto řešení, celá dopravní situace by se bezpochyby zlepšila. Otázkou ovšem zůstává, zda dostatečně. Koleje ČVUT na Strahově už velmi dlouho obsluhuje zvláštní autobusová linka a ani ta nezvládá nárazovou přepravu po koncích přednášek. Výhledově se tak nabízí možnost kapacitnějšího dopravního systému. Autobusy jsou totiž vhodné do určitého „toku“ cestujících, v exponovanějších směrech je vhodnější tramvaj a vůbec nejkapacitnější je metro. Nejkonkrétněji se v současné době jeví návrh Svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu.Ten usiluje o napojení na kolejovou dopravu. Zde ale vyvstává problém s majetkovými poměry potřebných pozemků.

Celý problém nabral po uzávěrce dubnového čísla SL nečekaný spád a snad k rychlosti jejího řešení přispěl i zájem Studentského Listu. 3.dubna vstoupí v platnost upravený jízdní řád, který zkrátí intervaly linky 122, prodlouží její provoz do půl desáté a v době od 7:30 do 9:00 zavede posilové spoje, zřejmě v relaci Chodov-Volha-Opatov.

Mohlo by vás zajímat: