Kovář není plagiátor, byl účelově zlikvidován, rozhodla etická komise NF. Filozofická fakulta UK zvažuje žalobu

16. 5. 2020 | | Zprávy ze školy Martin Kovář, plagiátor

Plagiátorská kauza kolem Martina Kováře nekončí. Etická komise Národohospodářské Fakulty Vysoké školy ekonomické (EK NF VŠE) na svém zasedání 6. května rozhodla, že Kovář se ve svých dílech plagiátorství nedopustil. Podle vyjádření některých členů komise se ze strany EK Filozofické fakulty Univerzity Karlové (FF UK) a celouniverzitní EK UK jednalo o účelovou likvidaci Kováře. Akademický senát FF UK již kvůli tomu požádal vedení univerzity, aby podniklo právní kroky k ochraně dobrého jména instituce. Ve svém článku to uvádí portál Aktuálně.cz.

Články iListu na dané téma si můžete přečíst zde, zdezde a zde.

Etická komise NF k tomuto rozhodnutí dospěla na základě několika posudků vyhotovených již při předchozím šetření UK, zejména profesorů Pánka, Kvačka (posudky v prospěch Kováře vypracované na žádost rektora UK Tomáše Zimy, EK FF UK se vůči nim ohradila, pozn. red.) a Agnewa z George Washington University. Zpochybnila přitom relevantnost ostatních tří zahraničních posudků.

Etická komise si dala vyhotovit vlastní posudek

EK NF si dala vyhotovit také posudek soudního znalce Matznera specializujícího se na školství, kulturu a literární tvorbu. Ten uvádí, že dílo „Stuartovská anglie“ z roku 2001 je „zpracováno na základě vlastních pravidel, výrazů a osobitého stylu autora se samostatnou strukturou a uspořádáním,“ a nelze ho označit za plagiát. Zhodnocení všech podkladů bylo vypracováno zpravodajem Etické komise NF, kterým se stal její místopředseda Jan Vondráček.

Na základě těchto posudků dospěla EK NF k závěru, že „za tohoto stavu nelze konstatovat, že by se prof. Kovář dopustil etického deliktu plagiátorství.“ V závěru zápisu ze zasedání je uvedeno, že Kovář neporušil žádný relevantní etický předpis platný v rozhodné době. Zápis přitom hovoří pouze o knize „Stuartovská Anglie“ z roku 2001, která je jednou ze čtyř Kovářových knih, u kterých UK shledala plagiátorství. Svůj závěr aplikuje také na ostatní díla na základě tvrzení, že principiální přístup EK FF UK a EK UK k dané záležitosti byl u všech publikací shodný.

Dle členů etické komise NF se jednalo o účelovou likvidaci

Podle vyjádření místopředsedy EK NF Vondráčka již u samotných autorů podnětu z roku 2018 se jednalo o vědomou manipulaci a posudky zahraničních expertů obsahují zásadní vady. Postup obou etických komisí UK dle něj vykazují znaky účelové likvidace Kováře.

Jeho tvrzení o likvidaci potvrdila i Jeannette Franková, členka EK NF a Miroslav Ševčík, předseda komise. Ten celou záležitost přirovnal k likvidaci člověka organizovanou skupinou, k politickým procesům z 50. let a k práci komunistických prověrkových komisí ze 70. let minulého století. Práci EK FF UK označil za neetickou a účelovou. Narážel přitom taky na její možnou právní neexistenci.

Dle usnesení EK NF není obvinění z plagiátorství v akademickém prostředí ničím novým a odborná literatura již v minulosti upozorňovala, že boj proti plagiátorství se může stát nástrojem na odstranění nepohodlné osoby. EK FF dle usnesení využívala u jiných obdobných záležitostí diametrálně odlišný postup a brala v potaz časový odstup, její přístup k záležitosti Martina Kováře je tudíž velice pochybný.

Možná právní neexistence etické komise Filozofické fakulty

Možnou právní neexistenci EK FF UK uvedl Ševčík také v odpovědi iListu na dotaz ohledně avizovaných právních kroků FF UK. „Žádný podnět na podniknutí právních kroků jsem nedostal. Až je dostanu, budeme reagovat,“ uvedl Ševčík. Dle jeho vyjádření celá záležitost ochladne, až se právníci UK seznámí se všemi podklady. „Spíše se budou muset zabývat tím, zda vůbec nějaká Etická komise na FF UK právně existovala a existuje,“ doplňuje a odkazuje na Zprávu zpravodaje EK NF, konkrétně na část třetí.

V dané části se uvádí, že ačkoli byla EK zřízená Statutem EK FF UK vydaným děkanem fakulty ze dne 23. června 2006, v aktuálním znění Statutu FF UK ze dne 2. června 2017 se již mezi orgán fakulty neuvádí. Ve Zprávě zpravodaje se uvádí, že pokud tedy byla EK FF UK v minulosti zřízená, nabytím účinností nového statutu fakulty jakožto hierarchicky nadřízeným předpisem došlo k její zániku. Její stanovisko k věci plagiátorství Martina Kováře je tudíž neplatné.

Platné vnitřní předpisy Filozofické fakulty a Etické komise najdete zde a zde.

Akademický senát FF vyzívá k právním krokům

Jak uvádí portál Aktuálně.cz, akademický senát FF UK se vůči stanovisku NF VŠE ohradil jako vůči „nactiutrhačným útokům“ vůči oběma etickým komisím a členům akademické obce UK. Zároveň požádal vedení fakulty a univerzity, aby podnikla potřebné právní kroky k ochraně dobrého jména Filozofické fakulty a Univerzity Karlovy.

Právní kroky žádá podniknout také vůči útokům na členy akademické obce, zejména Olgu Lomovou, kterou Ševčík ve svém projevu o podobnosti kauzy s komunistickými procesy explicitně zmiňuje. Své vyjádření k dané záležitosti již vydal i děkan FF UK Michal Pullman. „Vedení Filozofické fakulty UK považuje výroky na adresu naší fakulty a členů naší akademické obce, které jsou v materiálech na webu NF VŠE obsaženy, za velmi urážlivé a zváží další kroky včetně právních,“ uvádí ve svém stanovisku.

Jak iListu sdělil tiskový mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek na dotaz ohledně reakce vedení univerzity, rektor UK Tomáš Zima se zatím seznamuje s potřebnými materiály uveřejněnými na stránce NF.

Dle vyjádření Lomové pro portál Aktuálně.cz nechce ona sama Ševčíkovo vystoupení komentovat s tím, že se zvažují právní kroky. „Já to beru především za univerzitu, ale samozřejmě je dotčená moje osoba. Koneckonců nejsem ani předsedkyně etické komise a jako etická komise jsme jednali společně a vysoce profesionálně. Vůbec to není žádný můj zvláštní výkon, my jsme to zpracovávali kolektivně,“ uvádí Aktuálně.cz její odpověď. Ševčíkovo vyjádření odsoudili i další členové EK FF.

Ševčík za svými výroky a závěry komise stojí

Portál kontaktoval s dotazem také Miroslava Ševčíka, předsedu EK NF. Ten dle vyjádření v článku za závěry etické komise NF stojí. „Za naší prací, která trvala rok, si stojíme. Je to fatální selhání (Filozofické) fakulty, která se má o etiku starat. Musím říct, že s něčím obdobným jsem se v posledních desítkách let nesetkal,“ uvádí jeho odpověď Aktuálně.cz.

V článku dodává, že Ševčík stojí také za svým přirovnáním ke komunismu. „Samozřejmě, protože zlikvidovali člověka. Přesně tak likvidovali komunisté nepohodlné lidi v 70. letech. Přesně tak. Kdybychom my nebyli obezřetní a nepodívali se, jakým způsobem to dělali, jak falšovali podklady, jakým způsobem vybírali jakoby zahraničí autority, které jsou kromě Američana Agnewa naprosté nuly. Nedá se to přirovnat k ničemu jinému,“ odpověděl dle Aktuálně Ševčík.

Odpovědi vedení Národohospodářské fakulty a etické komise VŠE zjišťujeme.

Foto: archiv iHNed.cz

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat: