Krátce

5. 12. 2005 | | Zprávy ze školy

Registrace předmětů na letní semestr 2005/2006 začnou ve čtvrtek 12. ledna a skončí v sobotu 28. ledna, kdy bude zápis možný jen v omezeném rozsahu. Rozvrh bude možné upravovat 30. a 31. ledna (v úterý jen do 14 hodin). První kolo zápisů odstartuje ve středu 1. února.

Registrace předmětů na letní semestr 2005/2006 začnou ve čtvrtek 12. ledna a skončí v sobotu 28. ledna, kdy bude zápis možný jen v omezeném rozsahu. Rozvrh bude možné upravovat 30. a 31. ledna (v úterý jen do 14 hodin). První kolo zápisů odstartuje ve středu 1. února.

Výuka bude v letním semestru zahájena 13. února lichým týdnem. Konec výuky nastane 12. května. Zkouškové období bude trvat od 15. května do 16. června.

„Nejen ekonomií je člověk živ,“ řekli si na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) a rozhodli se založit ochotnický divadelní spolek. Děkanka fakulty tak vyzývá zájemce nejen z FFÚ, aby se přihlásili do čtvrtka 15. prosince u paní Sýkorové na adrese sykorh@vse.cz.

Poslední letošní informační schůzka členů Buddy systému proběhne 7. prosince od 19.45 v posluchárně B.

Šestý ročník Filmového festivalu VŠE se bude konat ve středu 7. prosince od 20 hodin ve Staré Aule VŠE.

Termíny státních závěrečných zkoušek z ekonomie pro studenty studijních programů C a D na období leden až duben 2006 budou vyhlášeny společně katedrou mikroekonomie a katedrou ekonomie ve čtvrtek 8. prosince 2005.
Katedra matematiky zveřejnění 8. až 9. prosince termíny bakalářských a souborných zkoušek z matematiky.

CIKS přijme pomocnou vědeckou sílu na pracoviště agendy časopisů na Žižkově. Informace v místnosti sbM20, paní Zárubová – telefon 224 095 587, nebo casopisy@vse.cz.

Diplomovou prací si můžete přijít i na pěkné peníze. Společnosti Aktis, a. s. a Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) nabízí studentům českých vysokých škol možnost získat hlavní odměnu 100 000 korun a nabídku zaměstnání, když zpracují diplomovou práci na předem daná témata a odevzdají ji ve stanoveném termínu. Práce studentů, kteří se přihlásí do projektu Diplomová práce roku 2006, vyhodnotí odborná komise složená z představitelů společnosti Aktis, a.s., ze zástupců ČSSI, Ministerstva informatiky České republiky a odborné veřejnosti. Více informací na http://www.diplomovaprace.cz.

Nadace Penta ve spolupráci s Právnickou fakultou Karlovy univerzity a Národohospodářskou fakultou VŠE vyhlašuje třetí ročník soutěže s názvem „Cena Penty za vynikající studijní výsledky“. Cena Penty je určená studentům posledních ročníků a oceňuje jejich celkové výsledky za celou dobu studia. Nejlepší studenti, kteří splní podmínky soutěže a budou vybráni výběrovou komisí, získají 50 000 korun. Zájemci z pátého ročníku Fakulty národohospodářské se mohou přihlásit do 10. ledna 2006 prostřednictvím svého studijního oddělení. Závazné podmínky najdete na webových stránkách fakulty.

Možnost studia vybraných předmětů bakalářského studia a řadu dalších speciálních kurzů nabízí VŠE v LS 2005/06 v rámci Univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání. Pro zájemce od 50 let věku, kteří chtějí ještě podnikat, Vysoká škola ekonomická vypisuje sto hodinový kurz Management malých a středních firem. Informace jsou podávány každý čtvrtek a pátek 10 až 12 hodin v pracovně 513 v Rajské budově, telefonicky (224 098 513) v tutéž dobu nebo sjires@vse.cz. Více ve článku Na VŠE študujú i dôchodcovia na straně 4.

Nový mimosemestrální kurz v angličtině s názvem Regulation of Vice (Regulace neřesti), otevřela Fakulta národohospodářská. Náplň přednášek pořádající katedra ekonomie převzala z University of Chicago – na hodinách se budou studenti zabývat ekonomickou analýzou témat jako jsou drogy, alkohol, přejídání, prostituce nebo pornografie. Kurz začal již 28. listopadu a poběží až do Vánoc. Bude ohodnocen 5 eurokredity.

Mohlo by vás zajímat: