Krátce

26. 10. 2005 | | Zprávy ze školy

Změna v počítačovém zapisování bakalářských zkoušek, státních závěrečných zkoušek, souborných zkoušek a státních zkoušek z ekonomie proběhla 1. září. MBA studium na University of Bradley se otvírá studentům posledního ročníku inženýrského studia. Akademický klub VŠE byl otevřen 8. září. Intenzivní kurz FP_502 Finanční řízení pořádá katedra financí a oceňování podniku.

Změna v počítačovém zapisování bakalářských zkoušek, státních závěrečných zkoušek, souborných zkoušek a státních zkoušek z ekonomie proběhla 1. září. Přihlašování na danou zkoušku je možné nejpozději sedmý den před jejím konáním. Odhlašovat se student může nejpozději osmý den před zkouškou.

MBA studium na University of Bradley se otvírá studentům posledního ročníku inženýrského studia. Jedná se o dvouleté studium, které bude doplněno prací pro profesorský sbor. Přihlásit se můžete na Oddělení zahraničních styků u ing. Radky Jourové.

Akademický klub VŠE byl otevřen 8. září. Najdete jej v nástavbě nad Menzou. Možnost posezení nabízí kromě uzavřeného prostoru také terasa. Vedle studených a teplých jídel si tu lze kupříkladu objednat i míchané nápoje.

Intenzivní kurz FP_502 Finanční řízení pořádá katedra financí a oceňování podniku ve dnech 30. listopadu až 2. prosince. Výuka probíhá ve francouzštině a je ohodnocena dvěma kredity.

Mimosemestrální kurz VF_471 Veřejná ekonomika je pořádán katedrou veřejných financí. Tento kurz se koná od 28. listopadu do 2. prosince v angličtině.

Mohlo by vás zajímat: