Krátce z dubnové školy

5. 4. 2006 | | Zprávy ze školy

Duben ve škole nabídne třeba volby do Akademického senátu, nová hesla do školní sítě, soutěže Fullbrightovy komise či zajímavé přednášky.

Volby do Akademického senátu VŠE pro funkční období 2006 až 2009 na všech fakultách vyhlásilo jeho předsednictvo na 24. dubna až 5. května. Termíny a místo konání voleb stanovují akademické senáty jednotlivých fakult.

Nutnost pravidelně měnit hesla pro přístup do počítačové sítě VŠE platí pro studenty od 15. března. Těm, kteří si heslo nezmění hrozí, že jim bude změněno automaticky a nebudou se moci do sítě VŠE přihlásit. Podrobné informace naleznete na stránkách Výpočetního centra.

Přijímání prací do soutěže o Česko-americkou studentskou cenu končí 15. dubna. Soutěž vyhlásil Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a Komisí J. W. Fulbrighta. Soutěž je určena univerzitním studentům všech stupňů studia a čerstvým absol­ventům, kteří v uplynulých třech letech napsali či píší práci ­související se Spojenými státy americkými. V letošním ročníku je soutěž vypsána výhradně pro práce zaměřené na politologii a mezinárodní vztahy. Úspěšným řešitelům jsou věnovány na prvním místě 10 tisíc korun, na dalších místech poukázky na zkoušky GRE, TOEFL a další ceny.

Fullbrightova komise vypisuje také grant pro pobyt vědců a přednášejících v USA v akademickém roce 2007/2008. Základními předpoklady pro získání grantu jsou české občanství, trvalý pobyt na území ČR, výborná znalost angličtina a titul PhD. nebo jeho ekvivalent. Více informací najdete na webových stránkách http://www.fullbright.cz.

Čtvrtý ročník soutěže s názvem „Přemýšlejme o Evropě a její budoucnosti!“ s hlavní cenou 20 tisíc korun vypisuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Soutěž je určena jak českým tak zahraničním vysokoškolákům, kteří napíší esej na jedno ze zadaných témat. Letošní témata se týkají krize evropské integrace v souvislosti s neúspěchem euroústavy. Více informací na http://www.nros.cz.

Přes 81 procent studentů, kteří vyplnili anketu na stránkách Fakulty podnikohospodářské, si přeje více květin v Rajské budově.

Tradiční prezentaci zahraničních univerzit pořádá i letos studentská organizace Buddy System, tentokrát 11. a 13. dubna v místnosti 546 RB. Jednotlivé univerzity budou představovány zahraničními studenty, kteří jsou na výměnném programu na VŠE. Prezentace je určena všem, kteří byli vybráni na studium v zahraničí a chtějí se dozvědět více o své hostitelské univerzitě i těm, kteří o výměnném programu teprve uvažují a chtějí získat co nejvíce informací. Více informací na buddy.vse.cz a nástěnkách Buddy Systemu.

Přednáška „Cesta na střechu světa“ se koná 5. dubna v restaurantu Automotoklubu v Opletalově ulici 29. Tím, že dovedl svého slepého přítele až na vrchol světa, dobyl Eric Alexander Mount Everest způsobem, který přepsal známé rekordy.

Přednášku The added value of sustainable investment pořádá studentská organizace OIKOS v úterý 18. 4. Vystoupí na ní expert HVB banky na udržitelné investice, udržitelný management a sociální bankovnictví Xaver Diermayr.

Mohlo by vás zajímat: