Krátce z listopadové školy

13. 11. 2006 | | Zprávy ze školy

Co se v krátkosti stalo a stane na VŠE? Studentské organizaci Buddy System vládnou ženy. Šestý ročník konference na téma „Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007“ proběhne 2. prosnce ve Staré aule. Musica Oeconomica Pragensis přijme nové členy do smíšeného sboru a komorního orchestru. Na přednášku o optimalizaci daní v němčině vás pozve katedra Světové ekonomiky FMV.

Krátce

Studentské organizaci Buddy System vládnou ženy. Na valné hromadě občanského sdružení organizace, které se především stará o zahraniční studenty, byla 23. října zvolena prezidentkou Martina Menoušková. Ve funkci tak nahradila Pavlu Šuchmovou. Novou viceprezidentkou se stala Eva Hajdušková.

Statistiky přijímacího řízení zveřejnilo vedení školy. V letošním akademickém roce se ke studiu přihlásilo celkem 16 358 zájemců, nejvíce z nich směřovalo na Fakultu podnikohospodářskou (4482). Ze všech zúčastněných prospělo 68 procent, neboli 8932 nových studentů. K zápisu se dostavilo o téměř tři tisíce studentů méně. Nejvíce nováčků přijal obor Podniková ekonomika, a to 1209. Celkem do prvního ročníku nastoupilo 477 Slováků a 668 studentů jiné cizí státní příslušnosti.

Musica Oeconomica Pragensis přijme nové členy do smíšeného sboru a komorního orchestru. Smíšený sbor zkouší každé pondělí od 18 hodin do 20.30 ve Staré budově na Žižkově, číslo učebny 324. Orchestr zkouší každou středu od 19.30 v Nové aule. Zájemci mohou kontaktovat docenta Michala Spirita, spirit@vse.cz.

Soutěž „O nejlepší práci využívající statistické zpracování dat v programu Statistica“ vyhlašuje společnost Statsoft. Soutěž je vypsána v kategoriích studentská práce, diplomová práce a disertační práce. Autoři vítězných prací získávají odměny ve výši dvou až 30 tisíc korun. Konečný termín pro jejich odevzdání je 31. prosinec. Více informací na http://www.statsoft.cz.

Akce

Šestý ročník pedagogické konference na téma „Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007“ proběhne 2. prosince ve Staré aule. Témata konference jsou současný stav a budoucí vývoj účetnictví a daňové legislativy, postavení auditorské profese po roce 2006, změny ve výuce předmětu účetnictví na školách z hlediska obsahu, formy a uplatnění absolventů středních a vysokých škol s ekonomickým zaměřením v praxi. Bližší informace na webu katedry finančního účetnictví (kfu.vse.cz).

Beseda studentů s Jiřím Nekovářem se bude konat 22. listopadu. Nekovář je prezident komory daňových poradců České republiky. Začátek besedy je v 16.30 v místnosti nb139. Zváni jsou nejen studenti oboru zdanění a daňová politika.

Intenzivní kurz Sociální a soukromé pojištění – VF_415 – pořádá katedra veřejných financí. Konat se bude ve dnech 16. listopadu, 30. listopadu a 7. prosince. Kurz bude přednášet Stanislav Klazar. Přihlašování probíhá v úředních hodinách v místnosti nb148.

Na přednášku v německém jazyce „Theorie des optimalen Währungsraums und Europäische Wirtschafts – und Währungsunion“ zve katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů, Konrad-Adenauer-Stiftung a Centrum Evropských studií. Přednáška se uskuteční 22. listopadu od 18 hodin pod vedením Martina Záklasníka z Detecon International, Bonn.

Mohlo by vás zajímat: