Kritéria pro ubytování na kolejích se radikálně mění

14. 4. 2005 | | Nezařazené

Zcela nová kritéria pro ubytování na kolejích zavádí pro příští rok VŠE: dvanáct bodů za vzdálenost, deset bodů za prospěch, návrat cizinců na koleje, omezení počtu semestrů na kolejích a výrazné zvýhodnění prváků.

Zcela nová kritéria pro ubytování na kolejích zavádí pro příští rok VŠE: dvanáct bodů za vzdálenost, deset bodů za prospěch, návrat cizinců na koleje , omezení počtu semestrů na kolejích a výrazné zvýhodnění prváků.

Škola zavádí od akademického roku 2005/2006 pro přidělování kolejí zcela nové kritérium prospěchu. Za dobrý studijní průměr (podle údajů v systému PES k 15. květnu 2005) budou moci studenti získat maximálně deset bodů dle následujícího klíče:

prospěch body
1,00 – 1,39 10
1,40 – 1,59 6
1,60 – 1,79 3
1,80 – 2,00 1

Za vzdálenost maximálně 12 bodů

Dalším kritériem je dojezdová vzdálenost. Za ni mohou studenti získat nejvýš dvanáct bodů. Vzdálenost se bude posuzovat i nadále podle databází IDOS a ABUS, počet kilometrů se bude dělit deseti a za nutnost přestupu se budou připočítávat tři body. Nově se však nebude posuzovat vzdálenost podle bydliště rodičů, ale výhradně podle bydliště studenta, tedy jako dříve.

Horní hranice dvanácti bodů však způsobí to, že stejný počet bodů budou mít všichni, kteří bydlí nad 120 kilometrů (případně 90 km s přestupem). Tím by se mělo zabránit, aby byli zvýhodněni především cizinci studující české studijní programy. Právě kvůli tomu, především kvůli velkému počtu Slováků, jim škola před dvěma lety přestala koleje dávat.

Škola se také rozhodla omezit počet semestrů, kdy může student na kolejích zůstat: podle nyní platých podmínek to bude nanejvýš o jeden semestr déle, než je standardní délka studia. Pětiletí magistři se tak musí s kolejí rozloučit po 11 semestrech, bakaláři po sedmi a navazující magistři po pěti semestrech. Do této doby se započítá i doba výměnného pobytu na zahraniční univerzitě přes VŠE.

Škola láká budoucí prváky

Nová kriteria zvýhodňují nováčky nastupující ke studiu na VŠE. Počet bodů za vzdálenost se jim vynásobí dvěma. Další čtyři body mohou navíc získat za nadprůměrný výsledek u přijímací zkoušky. Bydlení na kolejích tak budou mít jisté všichni prváci bydlící dále než 110 kilometrů od školy (80 km s přestupem).

Pro tento rok se také ruší rezervační systém. Všichni zájemci o kolej tedy musí podávat znovu žádost o ubytování. Do 9. května musí všichni odeslat elektronickou žádost a do 16. května odevzdat vytištěnou žádost na koleji. Obodované žádosti zveřejní Správa účelových zařízení (SÚZ) na své webové stránce do 13. června.

Senátoři chtěli kritéria změnit

Vedení školy předložilo návrh na nová kritéria k posouzení Akademickému senátu VŠE na zasedání 4. dubna. Senátoři z kolejní komise v čele s Richarem Gažem měli proti tomuto návrhu připomínky. Nakonec prosadili, aby se snížilo kritérium prospěchu z původních maximálně dvanácti bodů na deset.

Další připomínka senátorů, kterou vedení do nového návrhu zapracovalo, je zvýšení maximálního počtu semestrů, které student může strávit na koleji VŠE o jeden – v původním návrhu mohli studenti bydlet na koleji pouze po standardní délku studia.

Senátorům se však nepodařilo dosáhnout toho, aby se do doby pobytu na kolejích nezapočítával semestr strávený na výměnném programu v zahraničí a také neuspěl jejich návrh zvýšit maximální pásmo dojezdu – tedy aby za vzdálenost bylo možno místo dvanácti získat 14 bodů.

Rektorka Jaroslava Durčáková tak na některé připomínky senátorů vzala ohled. Statut VŠE jí přitom umožňuje rozhodnout dle vlastní vůle a připomínky Akademického senátu nerespektovat vůbec. Kritéria zveřejnilo vedení školy na školním webu 13. dubna 2005. [Plné znění kritérií pro ubytování na koleji uveřejněné na webu VŠE]

Tisíce lidí budou mít 12 bodů

Nová kritéria však vůbec neřeší situaci, pokud padne hranice pro přidělení koleje na 12 bodů. Lze totiž očekávat, že studentů se vzdáleností vyšší než 120 kilometrů a s žádnými body za prospěch bude velké množství.

To ostatně dokládá také graf, který vypracoval kolejní radní Kamil Okáč s využitím loňských žádostí o koleje a aktuálních údajů o průměrném prospěchu. Podle jeho výpočtů bude studentů se stejným počtem 12 bodů přes tři tisíce.

Tento problém řeší až dodatek k původním kritériím, který byl na školním webu zveřejněn 28. dubna (viz článek Nová kritéria pro přidělení kolejí se zpřesnila).

Co se změní:

  • ruší se systém rezervací
  • nárok na kolej mají i cizinci ze zemí EU/EHP studující v českých studijních programech
  • zavádí se prospěchové kritérium (max. 10 bodů)
  • je stanoven maximální počet bodů za vzdálenost bydliště (12 bodů)
  • výrazně se zvýhodňují studenti prvního ročníku
  • omezuje se počet semestrů, kdy může student bydlet na koleji
  • dojezdová vzdálenost už se opět posuzuje pouze podle bydliště studenta (ne podle jeho rodičů)

Co zůstane stejné:

  • kolej dostanou studenti se zdravotními potížemi bez ohledu na dojezdovou vzdálenost
  • pokud do bydliště nejednou více než tři přímé spoje denně, přičítají se ke vzdálenosti 3 body

Mohlo by vás zajímat: