Krizový štáb VŠE povolil prezenční konání zkoušek, maximální počet osob v místnosti bude patnáct

5. 5. 2020 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická (VŠE) na svých stránkách zveřejnila nové změny týkající se zakončení semestru. O výsledcích jednání krizového štábu VŠE informovalo PR oddělení školy. Změny vychází ze zákona č. 188/2020 Sb. ze dne 17. dubna, který upravuje zvláštní pravidla týkající se vysokých škol. Na jeho základě může VŠE činit taková opatření, která umožní dokončit letní semestr podle původního harmonogramu.

Vláda České republiky navíc přijala 30. dubna usnesení o rozvolnění podmínek pro vysoké školy, svým rozhodnutím zvýšila maximum lidí v místnostech škol z pěti na patnáct. Při dodržení této podmínky mohou prezenčně probíhat veškeré státní závěrečné zkoušky včetně obhajob závěrečných prací a souborné zkoušky z vedlejších specializací.

Co se týče zkouškového období, zkoušky mohou taky probíhat prezenčně, k dispozici je však i možnost jejich konání online. O způsobu zkoušení rozhodují jednotlivé fakulty, garanti pak budou studenty s dostatečným předstihem informovat o podmínkách skládání zkoušek z konkrétních předmětů. Za podmínky dodržení maximálního počtu lidí v místnosti jsou povoleny také konzultace. Zkouškové období bude přitom trvat od 18. května do 26. června, tedy v původním termínu.

Podmínky pro vstup studentů na půdu VŠE

Pro vstup do areálu školy musí studenti splnit několik podmínek. Mezi ně patří nutnost prokázat se strážní službě studentskou čipovou kartou a mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Student nesmí trpět akutními zdravotními potíži odpovídající virovému infekčnímu onemocnění, nesmí mít nařízenou karanténu a při vstupu musí odevzdat písemné prohlášení, že za poslední dva týdny neměl příznaky virového infekčního onemocnění. Při vstupu do každé místnosti musí studenti provést dezinfekci rukou.

Vstup do prostor školy pak bude umožněn pouze studentům, kteří jdou skládat některou z výše zmíněných zkoušek nebo na předem domluvenou konzultaci. Vstup bude umožněn také studentům, kteří si jdou do knihovny vyzvednout objednanou literaturu.

Promoce se posunou na podzim

Kvůli riziku nákazy nebude v červnu možné konání slavnostních promocí. Studenti, kteří úspěšně ukončili studium, si budou moct vyzvednout diplom osobně, v případě vyššího rizika jim může být také zaslán poštou. O možnostech vyzvednutí diplomů rozhodují jednotlivé fakulty.

V případě zájmu si můžou studenti převzít diplomy také na odložených promocích, které se budou konat na podzim. Magisterské promoce se budou konat ve dnech od 7. do 11. září na pražských fakultách, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je uspořádá 31. října. Doktorské promoce se budou konat 30. října. Rozhodnutí o termínech konání bakalářských promocí jsou v rukách jednotlivých děkanů.

Zájemci o studium na VŠE si budou na informace muset ještě pár dní počkat. Detaily aktuálních podmínek pro přijetí na bakalářské či magisterské studium budou zveřejněny 20. května. Ještě před tím je musí schválit jednotlivé akademické senáty fakult.

Foto: Vysoká škola ekonomická

 

Mohlo by vás zajímat: