Kurz posílá studenty do reality. Třeba vzdělávat děti do Rumunska

21. 4. 2010 | | Nezařazené

V rámci kurzu Ekonomie, filantropie, altruismus se studenti zapojují do
práce neziskové organizace. Loni připravili program pro děti
v Rumunsku.

V rámci studia na VŠE lze stále častěji narazit na předměty, které
kladou důraz na spolupráci se soukromým sektorem, a tím přibližují
studenty realitě. Mezi ně spadá i kurz „Ekonomie, filantropie,
altruismus“ vyučovaný Katedrou institucionální ekonomie na
Národohospodářské fakultě. Kurz se věnuje například různým konceptům
altruismu nebo co je to ekonomie dobra. Třešničkou na dortu je prezentace
neziskových organizací, oddělení corporate social responsibility
(společenská odpovědnost firem) společností a návrhů projektů, na nichž
mohou studenti spolupracovat.

Studenti kurzu se také povinně podílí na řešení jednoho z projektů
v oblasti neziskového sektoru. V letním semestru minulého akademického
roku se jednalo například o práci na „Kabelkových dnech“ pro Domov Sue
Ryder, který poskytuje péči seniorům. Ve škole se konala dobrovolná
sbírka použitých kabelek, které pak namísto do popelnice putovaly do
dobročinných obchodů Domova Sue Ryder.

Další projekt vznikl za finančního přispění ČSOB v Rumunsku, kam se
o letních prázdninách vypravila skupina studentů, jíž jsem byl členem.
Odjeli jsme do oblasti rumunského Banátu, kde stále přežívá osm
vesniček, v nichž není problém prohodit s místním rodákem pár slov bez
znalosti rumunštiny. Jedná se totiž o potomky českých usedlíků, kteří
přišli v několika vlnách za Rakouska – Uherska kolonizovat zdejší
liduprázdný kraj výměnou za lepší podmínky k životu. Čeština, lidové
zvyky a tradice se zde zachovaly téměř v nezměněné podobě, což ze
zdejších vesniček dělá pro našince unikátní turistickou destinaci.

Děti ekologii neznají

Spolu s místní učitelkou základní školy jsme pracovali na projektu pro
komunitu zdejších Čechů, konkrétně v rumunsko-české vesnici Eibenthal
(nenechte se zmást německým názvem). Naším cílem bylo připravit program
aktivit pro děti zdejší základní školy. Dalším úkolem bylo provést
výzkum mezi zdejšími pamětníky pro plánovanou knižní publikaci. Ten se
týkal se zvyků, historie a tradic lidí z českých vesnic v Rumunsku. Díky
poutavým vyprávěním pamětníků jsme se dozvěděli mnoho z dávné
historie osidlování oblasti, válečných událostí minulých staletí, nebo
jsme si vyslechli loupežnické báchorky (které jsou zde ale často realitou).
Vypravěči dokázali sedět a povídat celé hodiny, už jen samotné loučení
s nimi se může protáhnout na několik hodin dalšího výkladu.

Obyvatelé vesnice však byli kvůli senoseči hodně zaměstnaní, a tak se
naše studentská mise zaměřila spíše na aktivity pro děti. Podařilo se
nám pro ně připravit bohatý program s řadou soutěží, sportů,
výtvarných činností, hudební výukou nebo i táborákem. Zdejší děti
žijí v podstatně skromnějších podmínkách než u nás, a tak pro ně
byla třeba improvizovaná olympiáda v nezvyklých disciplínách vítanou
akcí. Děti jsou zde dobrosrdečné a snadno se nadchnou, ale chybí jim
šetrnější chování k přírodě. Zejména brouci a hadi jsou jejich
častou obětí. Ekologická výchova je zřejmě také nepostihla, odpad hází
buď doma do kamen, nebo ho nechávají různě povalovat.

Po dobře odvedené práci s dětmi jsme si mohli dát osvěžující
„sprchu“ v místním potoku, který nám byl po celou dobu koupelnou, či
zavítat na sklenku místního moku do Hospody U Medvěda. Za zmínku stojí
i panenská příroda místního kraje, kde při procházce sice nenarazíte na
člověka, ale možná potkáte medvěda, nebo smečku vlků.

Z Rumunska jsem si přivezli neocenitelné zkušenosti i pestré zážitky.
Byl to ukázkový školní projekt, který studenty zapojuje do praxe a dává
výuce jiný rozměr než je jen biflování vzorečků a grafů.

Mohlo by vás zajímat: