Kurzy pro veřejnost: Umění rétoriky, bankovnictví i program MBA

12. 10. 2017 | | Kariéra, Zprávy ze školy kurzy pro veřejnost

Vysoká škola ekonomická nabízí kromě předmětů pro zapsané studenty také odborné kurzy pro veřejnost. A je jich celá řada – na tento semestr jich ekonomka vypsala rovnou jedenáct. Jsou z několika fakult a vyučuje se od peněžní ekonomie a bankovnictví, přes MBA program, až po umění rétoriky. 

Rétorické a prezentační dovednosti pod vedením Věry Radvákové jsou jedním z pravidelných kurzů. Je rozdělený do pěti odpoledních bloků vždy po třech hodinách a stojí celkem 1 600 korun. Během hodin se studenti učí správně artikulovat, dýchat a ovládat svůj hlas. Každý správný řečník by měl přednést celý svůj projev, pokud možno, na jeden nádech.

Zapsaní v kurzu cvičí také samotnou techniku projevu, používání jednotlivých slov, řeč těla nebo oční kontakt. Ukončený je závěrečnou zkouškou, která má formou prezentace.

Kurzy navštěvují i zaměstnanci centrální banky

Z úplně jiného soudku je čtyřsemestrální specializace Oceňování nemovitých věcí za necelých 55 tisíc korun. Během hodin studenti nahlédnou do stavebních výkresů či katastru nemovitostí, hodnotí technickou úroveň staveb a určují jejich hodnotu podle současného stavu na trhu. Nezbytná část kurzu se týká znalosti českého právního řádu.

Výuka probíhá formu přednášek doplněných jednotlivými cvičeními, kde se řeší případové studie. Účastnící tak získají potřebný základ pro budoucí praxi. „Vždy je zapotřebí na sobě dál pracovat, jít k někomu takzvaně do učení, rozvíjet dále své vědomosti,“ uvádí Renata Budilová, organizátorka kurzu.

Pro zájemce o fungování moderních bank a finančních trhů je určen dvousemestrální kurz Peněžní ekonomie a bankovnictví . Vyjde na 32 tisíc korun a nejčastěji na tuto specializaci chodí sami zaměstnanci finančních institucí, nebo přímo centrální banky. Během šestnácti celodenních kurzů se probírá měnová politika a regulace bank, posluchači se ale seznámí také s průběhem nejvážnějších finančních krizí, akciových bublin a s několika vzorečky finanční matematiky.

V neposlední řadě získají také povědomí o nejnovějších trendech v investování, například o finančních derivátech. „Za uplynulých 24 ročníků prošlo kurzem více než šest set účastníků a řadě z nich kurz pomohl v budování jejich kariéry, někteří jsou dnes na vedoucích pozicích v bankovním sektoru,“ komentuje kurz jeho odborný garant Petr Dvořák.

MBA program se podle studentů vyplatí

Vysoká škola ekonomická nabízí pro veřejnost i MBA program. Na rozdíl od předešlých kurzů pro něj ale platí přijímací kritéria. Uchazeč musí mít minimálně bakalářské vzdělání, ovládat angličtinu alespoň na úrovni B2 a prokázat nejméně dva roky ověřené praxe v zodpovědné funkci.

Kurz vyjde na závratných 250 tisíc korun, jeho absolventi se ale shodují, že se investice vyplatí. Jeden z jeho absolventů, Karel Šůcha, například díky získaným znalostem vypracoval závěrečnou práci, která funguje jako podklad pro letecké společnosti z celého světa. „Výměna zkušeností s externími přednášejícími a spolustudenty napříč různými obory a odbornostmi mi rozšířila přehled o řízení a fungování různých firem a iniciovala neustálé přemýšlení vedoucí ke srovnávání a zlepšování ve vlastní praxi,“ doplňuje další absolvent programu, Adam Ambrož.

Některé z kurzů začaly už během prvních týdnů semestru, na jiné mají zájemci čas se přihlášit třeba až do konce roku. Přehled všech kurzů a termíny přihlášek najdete zde.

Foto: Zpravodaj VŠE

Mohlo by vás zajímat: