Kvestorom sa stal Jan Škoda

5. 5. 2006 | | Nezařazené

Rektor Richard Hindls vymenoval s účinnosťou od 1. 4. 2006 nového kvestora. Stal sa ním Ing. Jan Škoda. Z ôsmych kandidátov ho vybrala komisia zložená zo zástupcov fakúlt, rektorátu a kvestorátu. Senát k jeho menovaniu nevyslovil žiadne výhrady. Nový kvestor absolvoval Fakultu národohospodársku VŠE v roku 2001. Do jeho menovania bola riadením rektorátu poverená Ing. Ludmila Issová.

Rektor vymenoval začiatkom apríla nového kvestora. Je ním ing. Jan Škoda, ktorý vo funkcii nahradil ing. Jiřího Kříže.

Rektor Richard Hindls vymenoval s účinnosťou od 1. 4. 2006 nového kvestora. Stal sa ním Ing. Jan Škoda. Z ôsmych kandidátov ho vybrala komisia zložená zo zástupcov fakúlt, rektorátu a kvestorátu. Senát k jeho menovaniu nevyslovil žiadne výhrady. Nový kvestor absolvoval Fakultu národohospodársku VŠE v roku 2001. Do jeho menovania bola riadením rektorátu poverená Ing. Ludmila Issová. Škoda nahradil bývalého kvestora Jiřího Kříže, ktorého odvolanie bolo jedným z prvých Hindlsových krokov v novej funkcii.

Podľa zákona o vysokých školách kvestor riadi hospodárenie a vnútornú správu vysokej školy a vystupuje jej menom v rozsahu stanovenom rektorom. Okrem iného má na starosti i zostavenie rozpočtu. Jedná sa o položku približne jednej miliardy českých korún.

Prvým krokom v novej funkcii je zmena organizačnej štruktúry kvestorátu. „Kvestorát bude rozdelený na dva odbory – Ekonomický odbor a Odbor správy majetku,“ vysvetľuje svoj postup Škoda. Podľa jeho slov zasadnú do čela uvedených odborov Dr. Ing. Jana Ištvánfyová a Ing. Tomáš Horský. Uvedené usporiadanie by malo zaistiť efektívnejšie fungovanie kvestorátu ako administratívneho pracoviska pre ostatné školské útvary.

Na otázku, prečo sa Škoda prihlásil na funkciu kvestora, odpovedal, že jeho rozhodnutie vychádzalo zo znalosti prostredia, možnosti profesionálneho rastu a z identifikácie problémov a problémových okruhov. Jedným bodom jeho koncepcie je i zlepšenie využívania rôznych platených služieb pre študentov.

Mohlo by vás zajímat: