Lenost studentů je silnější než ekologické návyky

14. 6. 2018 | | Zprávy ze školy Anet trideni 3

Třídění odpadu se v poslední době stává samozřejmostí, na speciální kontejnery lze narazit na každém kroku. Koše na tříděný odpad se nachází také na několika místech v prostorách Vysoké školy ekonomické (VŠE). Studenti však k jejich využívání přistupují spíše pasivně.

Udržitelným rozvojem a ohleduplností vůči životnímu prostředí se škola zabývá již dlouhodobě, a to i mimo výuku. V minulosti ekonomka například uspořádala Týden třídění odpadu na VŠE. Během něj vystoupilo několik odborníků na environmentální ekonomii, kteří přednášeli nejen na téma Green Economy. V rámci tohoto speciálního týdne se studenti mohli účastnit bezplatné exkurze do spalovny odpadu. Dalším způsobem, jak se vedení snaží podpořit ekologii, je rozmístění větších košů na tříděný odpad do prostor ekonomky – do tříd, poslucháren, ale také do řady kanceláří.

Třídit se na VŠE začalo zhruba před dvaceti lety, nicméně do většího povědomí se třídění odpadu dostalo až před necelou dekádou. Dnes lze nalézt velké odpadkové koše na tříděný odpad přímo u schodiště ve všech patrech Staré budovy, další se nachází v odpočinkovém koutku s jídelními automaty a mikrovlnnou troubou v Rajské budově. Koše na kovové obaly, jako jsou například plechovky, konzervy nebo víčka od jogurtů, však zatím chybí.

Koše jsou pro studenty příliš daleko

Odpad třídí také ve školních kavárnách a v menze. Materiály rozdělené podle plastů, skla a papíru odnášejí jejich zaměstnanci do sběrných kontejnerů. Horké nápoje si mohou studenti zakoupit také v papírových kelímcích. Ty však podle slov uklízečky převážně končí v koších na smíšený odpad, které se nachází v blízkosti kaváren. „Do košů na smíšený odpad hází studenti prostě všechno. Kelímky, PET lahve, různé plastové obaly,“ komentuje situaci jedna z uklízeček, která denně ve škole odpad vynáší.

Lépe na tom nejsou ani koše určené přímo na tříděný odpad. „Většinou studenti do tříděného odpadu nacpou co se dá. V koších najdete PET lahve, ale mezi tím i papír nebo umělé obaly od jídla. Třídění pak nedává žádný smysl. Ať se na nás nikdo nezlobí, ale třídit to nezvládáme,“ dodává. Mnoho studentů se brání tím, že o větších koších na tříděný odpad nevědí. „Je pravda, že všechno je zastrčené v koutech. Myslím, že dost studentů o koších ví, ale je to pro ně daleko, tak to radši hodí do smíšeného odpadu,“ reaguje na situaci dále uklízečka.

Vývoz odpadu se liší podle situace. „Vývoz odpadu provádí k tomu specializovaná firma s frekvencí odpovídající jeho vytváření. V minulosti některé studentské organizace „stopovaly“ cestu odpadu a dospěly ke zjištění, že je skutečně vyvážen do k tomu určené třídírny. Pro studenty tam pak byla zorganizována exkurze,“ říká kvestor Libor Svoboda. Je možné, že se ekonomka v budoucnu dočká košů na tříděný odpad i na dalších místech. „Rozšiřování košů na tříděný odpad probíhá průběžně, v návaznosti na rekonstrukce a úpravy učeben a chodeb,“ dodává Svoboda.

Anketa: Třídíte na škole odpad?

(Zleva nahoře po směru hodinových ručiček, pozn. red.)

Katka (Fakulta financí a účetnictví)

Doma odpad třídím, ale netuším, kde jsou tady ve škole větší koše na třídění. Vím o nich jen v některých třídách.

Martin (Fakulta financí a účetnictví)

Doma sice odpad třídím, ale na škole ne. Ani nevím, kde jsou koše na třídění. Plastové láhve většinou beru s sebou na kolej a vyhodím je do tříděného odpadu tam.

Jana (Fakulta mezinárodních vztahů)

Pokud v blízkosti nejsou koše na tříděný odpad, tak vyhodím obal do koše se směsným odpadem. Ve třídách jsou koše na tříděný odpad také, tak tam samozřejmě třídím. Vím, že se nachází také vzadu v Rajské budově. Kdyby jich bylo víc, možná by studenti i více třídili.

Dominik (Fakulta financí a účetnictví)

Odpad třídím. Na VŠE většinou nic nevyhazuju, takže ani netuším, kde koše jsou. Když si koupím PET lahev, beru si ji domů a dál ji využívám. Kafe nepiju, takže nemusím řešit, kam hodit kelímek. Bylo by lepší dát koše na viditelnější místo, třeba někam blízko schodů nebo kaváren, kde chodí více lidí.

Foto: archiv iListu

Mohlo by vás zajímat: