Ľudský faktor tiež môže skomplikovať zápisy

8. 12. 2005 | | Názory, Sport

Nielen postrach ISIS znepríjemňuje študentom zápisy. Niekto mal napríklad smolu aj pri zápise na telesnú výchovu. Nie je voľná kapacita, to sa stáva. Právom sa ale taký nešťastník rozčúli, keď sa dozvie, že na hodinu, kam sa chcel dostať, chodia študenti, ktorí už majú povinné dva zápočty z telesnej výchovy za sebou. Skrátka ich to baví, možno sú v tom športe aj dobrí a hlavne tam chcú chodiť aj naďalej.

Nielen postrach ISIS znepríjemňuje študentom zápisy. Niekto mal napríklad smolu aj pri zápise na telesnú výchovu. Nie je voľná kapacita, to sa stáva. Právom sa ale taký nešťastník rozčúli, keď sa dozvie, že na hodinu, kam sa chcel dostať, chodia študenti, ktorí už majú povinné dva zápočty z telesnej výchovy za sebou. Skrátka ich to baví, možno sú v tom športe aj dobrí a hlavne tam chcú chodiť aj naďalej. Ak ich v tom ešte vyučujúci podporuje, tak s tým nemajú žiaden problém. Problém má spomínaný nešťastník, ktorý si ďalší semester bude musieť vybrať inú hodinu, pre istotu u iného vyučujúceho, možno dokonca iný šport.

Aj po získaní dvoch povinných zápočtov možno pokračovať v telesnej výchove. Nie je to vyslovene zakázané. Ide len o to, že prednosť by mal mať ten, kto dva zápočty ešte nemá. Väčšina učiteľov sa podľa toho riadi, to treba uznať. Kurzy sa najprv obsadia prvákmi pri tradičnej inštruktáži pred začiatkom zimného semestra na Južnom Meste. Kto je vo vyššom ročníku a telesnú výchovu ešte nemal, musí to proste risknúť a ísť na prvú hodinu. Ak má šťastie, je tam ešte nejaká voľná kapacita. Potom je obvyklá prax, že sa zapíšu prednostne študenti, ktorí ešte nemajú potrebné zápočty a začína sa od vyšších ročníkov. Jednajú tak v súlade s predpismi.

Automatický systém registrácií a zápisov to má jednoduché. Pri zápisoch vyradí zaregistrovaných študentov, ktorí prekročia kapacitu daného kurzu. Je to ale iba stroj. Síce sám rozhoduje o tom, koho vyradí, ale postupuje pri tom podľa toho, ako je naprogramovaný. Zohľadňuje skutočnosti ako napríklad v ktorom je študent semestri a aké postavenie má daný predmet v jeho študijnom pláne. Prednosť majú logicky študenti, ktorí majú príslušný predmet povinný a sú vo vyššom semestri, skrátka ho „potrebujú“. Naopak, kto ho má úspešne absolvovaný, už si ho nijak nezapíše, aj keby po tom túžil a mal ho akokoľvek rád.

Zápis predmetov na VŠE sa tak snaží o maximálnu objektivitu a férovosť. Zápis telesnej výchovy spracovávajú samotní vyučujúci z Centra telesnej výchovy a športu. Podobne ako ISIS, aj oni rozhodujú o tom, koho zapíšu a koho z dôvodu nedostačujúcej kapacity nie. Na rozdiel od ISISu to však sú ľudia, ktorí sa rozhodujú podľa slobodnej vôle. Pri zápisoch prihliadnu na mnohé ďalšie skutočnosti, o ktorých ISIS ani netuší. Preto sa občas stane, že začnete chodiť na telesnú a sú medzi vami spolužiaci, s ktorými si vyučujúci takmer tyká, z čoho je zrejmé, že tam nechodia prvý alebo druhý semester.

Telesná výchova je po viacerých stránkach špecifický predmet. Od ostatnej výuky sa v mnohom líši, napríklad aj spôsobom prihlasovania. Niekto by mohol namietať, či je vôbec potrebná. S látkou VŠE priamo nesúvisí, napriek tomu je ale povinná pre každého, kto od nej nie je oslobodený. Niekto má smolu, pretože hodina, ktorú si vyberie, nemá voľnú kapacitu. Niekto má smolu o to väčšiu, že túto kapacitu zaberajú študenti, ktorí už zápočet nepotrebujú.

Mohlo by vás zajímat: