Tip na předmět: Počítačové minimum pro manažery

2. 6. 2005 | | Nezařazené

„Cílem předmětu je na příkladech naučit studenta textový procesor a tabulkový program,“ dočtete se poměrně strohé konstatování v systému PES. Samotná náplň předmětu je naštěstí daleko zajímavější. Pokud se rozhodnete zapsat si první ze tří předmětů s názvem Manažerská informatika – PM 351, připravte se na čtyři hodiny týdně strávené v počítačové učebně.

„Cílem předmětu je na příkladech naučit studenta textový procesor a tabulkový program,“ dočtete se poměrně strohé konstatování v systému PES. Samotná náplň předmětu je naštěstí daleko zajímavější. V hodinách se nesetkáte téměř s žádnou nudnou teorií a všechny vymoženosti si můžete rovnou v praxi vyzkoušet. Pokud se rozhodnete zapsat si první ze tří předmětů s názvem Manažerská informatika – PM 351, připravte se na čtyři hodiny týdně strávené v počítačové učebně.

Výuka je rozčleněna do dvou základních částí. Přibližně první polovinu semestru strávíte nad základy textového editoru MS Word. Při hodinách tak budete mít možnost pochopit a procvičit si, co všechno textový procesor nabízí. Výuka je rozdělena do bloků, kterým odpovídají kapitoly ve skriptech. Součástí opakování jsou povinné domácí úkoly, které vyučující před hodinou kontroluje. Probíraná látka však není nikterak závratně obtížná, velká část z nás se s ní již setkala. Budete mít možnost procvičit se v trpělivosti, až zjistíte, že i počítač má své nálady a někdy bezdůvodně odmítá poslouchat.

První blok výuky je ukončen dvouhodinovým testem z probírané látky, za který je možné získat 80 bodů. Úkolem je upravit připravený text podle zadaných požadavků.

Druhý blok výuky se zabývá základními funkcemi tabulkového procesoru MS Excel. Skripta k této části hodin již nejsou tak přehledně a jednoduše zpracovaná, proto je vhodné navštěvovat cvičení pravidelně. Na rozdíl od poměrně detailně probraného textového editoru byla druhá část výuky spíš pohledem z rychlíku. Praktické znalosti z Excelu prověřuje také test, tentokrát ohodnocený maximálně 120 body.

Při obou testech jsou sice povoleny vlastní poznámky i skripta, spoléhat na ně ale nedoporučuji. Smyslem testu je ověřit praktické znalosti, které jste během výuky získali. Není sice obtížný, ale s velkou časovou rezervou se počítat nedá. Pokud ale poctivě zpracováváte jednotlivé úkoly, nemělo by vás v testu nic zásadního překvapit. Na zápočet se požaduje 75 procent z celkových 200 bodů.

Součástí nebodovaných požadavků je i vytvoření vlastní WWW stránky v aplikaci Word. Téma je libovolné, jsou určeny pouze prvky, které se na nich musí objevit. Studenti si své výtvory sami umístní na internetové stránky školy, kde jsou všem přístupné pod adresou http://st.vse.cz/~xname.

Pokud přejde Fakulta podnikohospodářská od příštího semestru na nový kreditní systém, změní se mírně i struktura předmětu. Přibudou dvě hodiny výuky a povinná seminární práce v programu MS PowerPoint. Oba testy z MS Word a Excel se také budou psát najednou. Ident nového předmětu bude 3MA381.

Netvrdím, že po absolvování tohoto předmětu budete experty na Word a Excel. Rozhodně však získáte určité povědomí o tom, co všechno tyto programy umí. Pokud se rozhodnete si tento předmět zapsat, mám pro vás jedinou radu: Při testu si nezapomeňte průběžně ukládat!

Mohlo by vás zajímat: