Mandát senátorů při přechodu mezi programy nezaniká

12. 4. 2006 | | Zprávy ze školy

Novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách schválila Poslanecká sněmovna ve znění pozměňovacích návrhů Senátu v prosinci loňského roku. Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2006 a přinesla s sebou několik zásadních změn. Jednou z nich je například prodloužení funkčního období rektora i děkana. Zákon také dále upravuje postup, jak posuzovat zánik členství v akademickém senátu při přechodu mezi jednotlivými studijními programy.

Novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách schválila Poslanecká sněmovna ve znění pozměňovacích návrhů Senátu v prosinci loňského roku. Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2006 a přinesla s sebou několik zásadních změn.

Jednou z nich je například prodloužení funkčního období rektora i děkana, voleni jsou na čtyři roky oproti dřívějším třem. Zákon také dále upravuje postup, jak posuzovat zánik členství v akademickém senátu při přechodu mezi jednotlivými studijními programy. „Je-li student zvolený do akademického senátu veřejné vysoké školy v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu nezaniká,“ píše se v něm.

Změnu pocítí i ti, kteří studují déle, než je standardní doba studia prodloužená o jeden rok a musí tedy za studium platit. Od ledna se výše poplatku určuje podle nové metodiky: Poplatek se bude hradit za každý započatý půl rok a to v přibližné výši 1,5 násobku určeného ministerstvem školství. O jakou částku se bude skutečně jednat, záleží na samotné vysoké škole. Novela obsahuje také zmínku o zohlednění studia na partnerské škole v zahraničí. Jméno spolupracující partnerské školy by například mělo být uvedeno na vysokoškolském diplomu.

Mohlo by vás zajímat: