Marek Pavlík: Když najdete svůj talent, máte vyhráno

22. 7. 2016 | | Kariéra, Rozhovory Skrytý potenciál

Absolvent Podnikohospodářské fakulty Marek Pavlík chce se svým týmem nastartovat lokální ekonomiku. K vysněnému úspěchu má pomoci seriál Srdce regionu, který by se měl začít natáčet příští rok.

Pracujete v poradenské firmě, podílíte se na několika celorepublikových projektech. Co byste nyní označil jako svou hlavní pracovní náplní?

Nyní žiji novým pořadem Srdce regionu určený na obrazovky České televize, který je inspirován  pořadem Skrytý potenciál. Pořad Skrytý potenciál, který měl 13 dílů vysílaných do dubna 2016, vycházel z myšlenky, že člověk si má posilovat své silné stránky a nemá ztrácet čas  svými slabými stránkami. Je pravda, že v základních školách řada rodičů věnuje více času k vylepšení trojek a čtyřek než aby dítě podpořilo v předmětech, které mu jdou. Tím se ale zmenšuje čas najít talent dítěte.

Co přesně tedy máme v sobě hledat?

Hledání skrytého potenciálu, třeba u vás, se zaměřuje na tři věci: silné stránky, osobní hodnoty a flow, tzv. vášeň. Na tom stál celý pořad Skrytý potenciál. U vybraných hrdinů se za pomoci dvou koučů tyto věci nacházely. Silné stránky si může kdokoliv zjistit třeba  pomocí testu Clifton StregthFinder (od Gallupova institutu), což všem doporučuji. Test vám ukáže pět hlavních silných stránek. Tohle často studenti vědí, v čem jsou dobří. Problém vidím spíš u zmíněných hodnot. Když je člověk mladý, tak se vrhá po kariéře, a zapomíná, že má ve svém hodnotovém žebříčku například na prvním místě rodinu nebo že nesnášíte kouření. Teď vám povím příběh. Jeden kouč mě vyprávěl, že měl za klientku ředitelku velké tabákové firmy. Je to velmi úspěšná manažerka. Na osmém setkání ale zjistili, že jí odpuzuje kouření, ale přesto pracuje v tabákové firmě. A to byl hlavní důvod, proč ona ráno vstane a netěší se do práce. Ona totiž jde proti svým zakořeněným hodnotám.

Třetí co jste zmínil, byla vášeň.

Ano, vášeň, nebo chcete-li flow, je ještě zajímavější. Silné stránky využíváte ke svém pracovní kariéře, vaše hodnoty (např. spravedlnost, poctivost) vás pevně zakotvují k zemi a říkají vám důvod vašeho snažení. Flow je něco, co vás drží v elánu a dodává vám energii a síly pro využívání vašich silných stránek, chcete-li talentů. Když je vám čtyřicet, začnete mít míň síly a může nastat stav, kdy jste nešťastný, i když jste úspěšný. Štěstí a úspěch jsou dvě rozdílné věci. Ale zpátky k tomu, co je to flow. Představte si, že je půl třetí ráno. Vy pořád na něčem pracujete. Zamyslete se, kdy jste tuto situaci zažila. Mně se to třeba stalo teď, jak jsem pracoval na novém pořadu pro Českou televizi.  A v tu chvíli maximálně využíváte svých talentů. Když zjistíte ten svůj talent, co je uvnitř vás, tak máte na půl vyhráno. Je zajímavé, že z průzkumů se zjistilo, že svůj talent najde jen 20 % lidí. Pokud nevyužíváte talentu, můžete i vyhořet. To je vlastně kostra, na které stojí pořad Skrytý potenciál.

Důležité je podpořit malé podnikání v mimopražských regionech

Bavíme se o pořadu, ve kterém jste sám účinkoval. Nyní bych ale přešla k pořadu Srdce regionu, který chcete spustit vy s Jaroslavou Timkovou.

Čtrnáct let pracuji pro obce a kraje. Znám mnoho lokálních politiků – starostů. Dříve jsem byl na stáži v Nizozemí a USA. Když porovnám jejich a naše regiony, tak u nich více „dýchají“. Každý region je něčím jedinečný a tím pádem přitažlivý. To u nás příliš neexistuje. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, čím to je. Domnívám se, že je potřeba v regionech zlepšit komunikaci a spolupráci veřejné správy se soukromým a neziskovým a občanským sektorem.

 Srdce_regionu_logo

Mohl byste mi to lépe přiblížit?

Řeknu vám příklad na odvěsně starosta – firma. Jak je možná, že v roce 2016 si nás najme primátor statutárního města, abychom pro něj moderovali čtyřhodinové setkání s podnikateli? Ptal jsem se: Pane primátore, proč jste ochotný za toto platit? Proč to neuděláte sám? A on se přiznal, že se na to necítí. Docela zajímavé. Zjišťuji, že naše samosprávy umí dobře dělat odborné věci. Vysvětlím to. Máme agendu stavebního úřadu, agendu životní prostředí – a to úředníci zvládají bravurně. Co ale jim dost chybí, tak to jsou  dovednosti (kompetence) – např. odmoderovat workshop, vést jednání k výsledku. Když zavřete do místnosti čtyřicet lidí a za tři hodiny chcete, aby došli k nějakému výsledku, tak lidé z veřejné správy hodně povídají, ale nevede to k hmatatelnému závěru. Neumí se prodat. Jedna myšlenka je tedy propojit všechny tři zmíněné sektory (veřejný, soukromý, neziskový). Druhá myšlenka je, aby občané věděli, že dané území dýchá tím a tím, jejich silnými stránkami je toto (najít genius loci regionu). V dnešní době je velký problém, že například se narodíte v Kyjově, vystudujete v Praze a rodinu poté založíte v Brně.

To je logické.

U nás ano, ale v Holandsku skončíte na chvíli  v Amsterdamu, ale v 35 nebo 40 letech se vrátíte do menšího města, svého rodiště, a tam předáváte své zkušenosti, utrácíte vaše peníze, který jste vydělala v Amsterdamu. Tohle u nás zatím příliš nefunguje.

Aha, takže vlastně svému rodišti vrátí to, co do něj investovalo.

Ano, já to mladým lidem nevyčítám, že to tak v Čechách není, protože k tomu nejsou vedeni od malička. Ale když máte vysokou školu, tak nemáte důvod se vracet například do Kyjova, protože Brno vám dá lepší platové ohodnocení. Konkrétně starosta Kyjova nabízí mladým, že naláká firmy do regionu, nabídne jim bydlení. Ale je to výjimka, tolik moudrých starostů zatím není. Venkov se vylidňuje, lidé se soustřeďují v krajských městech a hlavně v Praze. A to je velký ekonomický i sociální problém.

Čím má tedy pomoci nový seriál lokálním ekonomikám?

Pořad Srdce regionu má za cíl podpořit malé a střední podnikání v regionech. Má  mít 39 dílů – co kraj, tak tři díly. Praha bude vyřazena, protože hledat v hlavním městě potenciál k podnikání je zbytečné. Takže se bude jednat o celoroční pořad. Každou epizodu budeme točit tři měsíce na místě – v daném regionu. Budeme moderovat pět kulatých stolů: první je s politiky, druhý s nejvýznamnějšími lokálními firmami, třetí s top manažery českých i zahraničních firem v daném regionu, čtvrtý s neziskovami, školami, církvemi. V každém regionu v diskusi s klíčovými aktéry se podíváme na silné stránky daného regionu, jaké mají regionální plány a očekávání a jaké vyznávají lidé v regionu hodnoty a co je pro ně důležité.

Pro každý region také vyplníme tzv. matici regionální spolupráce:

tabulka_v2

Česká televize bude průběžně natáčet postoje a názory s nejaktivnějšími lidmi v regionu, které budou z tří sektorů, které jsem zmínil na začátku. Cílem je i popsat příběhy malých úspěšných podnikatelů, což je silný podnět pro ty začínající podnikatele do začátků jejich podnikání. Každému regionu se pokusíme na závěr vymyslet rozvojový projekt na podporu malého podnikání, aby se v něm zapojily všechny tři sektory.

Kdy je reálný začátek natáčení?

Musíme sehnat nejprve finance na třetinový rozpočet, takže přibližně deset milionů korun, ale dejme tomu, že se to povede a mohlo by se začít točit příští rok.

Foto: archiv Marka Pavlíka

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: