Máte problém s orientací? Zajděte do informačního centra

31. 3. 2010 | | Zprávy ze školy

Od začátku letního semestru je možné získat radu v Informačním
centru sídlícím v hale Nové budovy. Proškolení studenti zde pomáhají
s orientací v prostorách školy, poskytují informace o studijních
záležitostech i školních akcích a odkazují návštěvníky na lépe
informované osoby.

S novým semestrem bylo v Nové budově na Žižkově otevřeno nové
Informační centrum (IC). Poté byla vedle zprovozněna i plazmová obrazovka,
která informuje o tom, co se právě děje v daný den na VŠE.

Prostory, kde se IC nachází, dříve sloužily jako vrátnice a později
jako prodejna letenek. Stačilo tedy provést menší stavební úpravy již
existujících nevyužívaných prostor. Ty byly financovány z investičního
rozpočtu školy a náklady na ně se podle kvestora Libora Svobody vyšplhaly
zhruba ke dvěma miliónům korun.

Do IC mohou zajít pro radu každý pracovní den mezi devátou hodinou a
půl pátou ti, kteří mají problémy s orientací v areálu VŠE. Toho
využívají především externí návštěvníci. Dále je zde možné získat
potřebné kontakty na osoby, které mohou se sofistikovanějšími problémy
lépe poradit. V neposlední řadě tu zaměstnanci poskytují informace
o akcích konaných na VŠE a k dispozici jsou i různé propagační
letáky.

Zaměstnanci infocentra jsou studenti VŠE, jejichž odměna záleží na
počtu odpracovaných hodin. Vedoucí IC Martina Slezáková uvedla, že při
jejich výběru byl kladen důraz zejména na znalost prostředí VŠE, obecný
zájem o dění ve škole a schopnost aktivně se vyjadřovat v anglickém
jazyce. Studenti byli před nástupem proškoleni oddělením PR (Public
relations) a jeho prorektorkou Hanou Machkovou. „Zaměstnanci infocentra
nemohou znát odpovědi na všechny otázky vzhledem k tomu, že VŠE je
obrovská instituce. Vědí však na koho se v konkrétním případě obrátit
a kam případného zájemce nasměrovat,“ dodává Slezáková.

Ačkoliv škola disponuje dvěma vrátnicemi, ty působí spíše jako
ostraha a jsou poskytovány externí firmou. Oproti tomu náplní infocentra je
poskytování informací o studijních záležitostech, které studenti na
vrátnicích nedostanou.

Oddělení PR, které je za chod infocentra zodpovědné, inspirovaly k jeho
zřízení pozitivní zkušenosti jiných škol v ČR a zahraničí
s podobnými zařízeními. Škola otevřením centra mimo jiné reaguje i na
snižující se počet přihlášek ke studiu a zvyšující se konkurenci na
trhu vzdělávacích služeb. „Vytvořili jsme místo, kde se mohou zájemci
o studium kompletně informovat o čemkoliv, co je v souvislosti se studiem
zajímá. Nejsou tak odkázáni pouze na studijní oddělení fakult, webové
stránky školy a dvakrát ročně konaný veletrh vzdělávání Gaudeamus,“
domnívá se Slezáková.

Nové informační centrum se těší vcelku dobrým ohlasům, o čemž
nasvědčuje jeho návštěvnost. Ta je zpravidla vyšší v době přestávek
a je závislá na počtu akcí, které se v daný den konají. Podle hrubého
odhadu vyhledají centrum průměrně čtyři návštěvníci za hodinu.
„Infocentrum se líbí. Návštěvníci velmi oceňují pomoc a rady, které
by jinak obtížně získali,“ reaguje na vytíženost centra Slezáková.

Nejčastější dotazy návštěvníků se týkají orientace po areálu,
bakalářského a magisterského studia nebo se ptají na konkrétní akce
spojené s VŠE. „Na odbyt jdou také letáčky, které jsou volně
k dispozici a propagují akce konané na škole,“ uzavírá Slezáková.

Mohlo by vás zajímat: