Mediální snídaně: Digitalizace se prolne všemi stupni vzdělávání

27. 10. 2020 | | Kariéra online škola

Dům zahraniční spolupráce (DZS) dne 20. října 2020 uspořádal mediální snídani. Prostřednictvím online schůzky propojil nejen zástupce ze samotného DZS, ale i externí hosty se zkušeností z řízení vzdělávacích institucí. Zúčastnění pak mimo jiné společně diskutovali nad možnými programy, které mohou vzdělávací instituce využívat pro podporu digitální gramotnosti.

Ačkoliv byla velká většina času věnována nižším stupňům vzdělávání, diskutující se věnovali i tématu Erasmus+. „Velmi důležitým programem pro podporu digitálního vzdělávání je Erasmus+, který si dokonce digitalizaci dává jako jednu ze svých hlavních priorit pro nadcházející programové období, které začíná  od roku 2021,“ řekla Lucie Durcová a dodala, že Evropské unie se i nadále snaží podpořit instituce v oblasti digitálního vzdělávání.

Zapojení digitalizace do výuky se však nově uplatňuje i pro nejnižší ročníky. Příkladem je vznik takzvané „třídy budoucnosti“, která vznikla na ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Petra Boháčková ji hodnotí kladně. „Stoly se dají sestavit do hnízd, tak že celá třída podporuje práci ve skupinách, ale dají se použít i jako normální lavice nebo do velkého kulatého stolu,“ vyjmenovává a ukazuje vybavení této třídy, přes malé roboty a programovatelné stavebnice až po robotické ruce a greenscreen.

Ze své praxe promluvil i ředitel střední průmyslové školy Radko Sáblík. „Je třeba klást důraz na efektivní a plnohodnotné využívání dostupných elektronických zdrojů, aby byla výuka i online přínosná pro žáky i učitele,“ doporučuje Sáblík, člen Strategie 2030+, který si tak uvědomuje si rizika spojená s online vzděláváním.

Aktivit zaměřených na digitalizaci je celá řada

Dům zahraniční spolupráce zajišťuje širokou škálu aktivit pro školy. Jedná se například o eTwinning, platformu pro online spolupráci žáků mateřských, základních a středních škol z různých států. Vytváří se tak komunita škol se společnými online projekty a prostorem pro vzájemnou inspiraci. Podporován je též  Erasmus+ včetně mobilit a přeshraniční spolupráce. Oba programy, eTwinning a Erasmus+, jsou integrovány do projektu ICT World, tedy Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World, který si klade za cíl podpořit studenty v oblasti digitální gramotnosti.

Z fondů EHP jsou financovány podpory pro studijní pobyty ve spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zavádění digitálních technologií a nových výukových metod má na starosti program European Schoolnet, pod nějž spadá i MOOCs code week nebo třída budoucnosti, která v žácích podporuje týmového ducha díky svému flexibilnímu uspořádání a bezplatným kurzům.

Záznam celé online akci si můžete prohlédnout na stránkách DZS.

Foto: pixabay.com

Mohlo by vás zajímat: