Mejzlík obhájil funkci děkana Fakulty financí a účetnictví

1. 3. 2018 | | Zprávy ze školy DSC_0065

Ladislav Mejzlík zůstane děkanem Fakulty financí a účetnictví (FFÚ). Akademický senát FFÚ ho na post potvrdil minulý pátek. Volba přitom proběhla bez zbytečných průtahů – pro znovuzvolení Mejzlíka hlasovali všichni přítomní fakultní zástupci pedagogů a studentů.

Mejzlík je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudoval obor Ekonomické informace a kontrola účetnictví. Od ukončení studií je nepřetržitě zaměstnaný na katedře účetnictví a v roce 2006 se stal jejím vedoucím. Ve stejném roce také úspěšně završil habilitační řízení obhajobou práce Účetní informační systémy a získal titul docent. Od roku 2014 zastává na první fakultě funkci děkana.

Krátce byl rovněž členem Akademického senátu fakulty a mezi lety 1990-2000 také zástupcem vyučujících v celoškolském senátu. Po dobu svého působení v senátu i po jeho skončení byl v jeho Ekonomické komisi a poté i v Poradní skupině rektora Vysoké školy ekonomické pro finance a rozpočet. Od roku 1995 je členem Evropské účetní asociace (EAA- European Accounting Association, pozn. red.) a v roce 2005 se stal členem Americké účetní asociace (AAA- American Accounting Association, pozn. red.). Od roku 1994 je zapsán v Komoře auditorů České republiky. Na katedře finančního účetnictví je garantem kurzu 1FU403 Informační a komunikační technologie v účetnictví, který založil.

Foto: autor článku

Mohlo by vás zajímat: