Měl někdo zájem prásknout Richarda Gaža?

14. 10. 2008 | | Názory

Na úvod chci říct, že dle mého názoru je dobře, že se student Richard Gažo stal bakalářem. Sice udělal spornou zkoušku z matematiky na třetí pokus u komise, kterou svolala speciálně pro něj Národohospodářská fakulta (NF), ale za to Richard nemůže. Učil se, udělal, konec. Proč by měl být trestán za případné chyby jiných? Zajímavější jsou ale další okolnosti.

Na úvod chci říct, že dle mého názoru je dobře, že se student Richard Gažo stal bakalářem. Sice udělal spornou zkoušku z matematiky na třetí pokus u komise, kterou svolala speciálně pro něj Národohospodářská fakulta (NF), ale za to Richard nemůže. Učil se, udělal, konec. Proč by měl být trestán za případné chyby jiných?

Zajímavější jsou ale další okolnosti, které vedly k tomu, že taková situace vůbec nastala. Viděl jsem první a druhý záznam zkoušky Richarda Gaža, které mi ukázal docent Kaňka, vedoucí katedry matematiky. Osobně jsem z nich nenabyl dojmu, že by se jednalo o šikanu, jak naznačuje děkan NF Schwarz. Onen „likvidační test“ (druhý pokus), který měl být Richardu Gažovi záměrně dán, mi připadal jako běžný test, který jsem musel absolvovat i já. První pokus, kdy Richard udělal písemný test, byl dále záležitostí do značné míry ústní, i když z něj nějaký zápis také existuje. Proto věřím, že teoreticky se tam mohlo udát ledacos, co nebylo zaznamenáno. Nemohu si pomoci, ale připadá mi, že rozhodnutí pana děkana Schwarze ustanovit nezávislou komisi bylo do značné míry podloženo důvěrou ve slova Richarda Gaža.

Proč ne. Z toho, co mi říkal, to opravdu vypadá tak, že šlápl docentu Kaňkovi na kuří oko, tedy že s ním pan docent nechtěl nic řešit. Nicméně, neumím si představit odlišnější scénu než tu, kterou o jednání, které mělo být příčinou sporu, líčil docent Kaňka. Připomíná mi to část ze Saturnina, kdy rozezlený účetní říká šéfovi, že je tapouch (místo drsného padouch). Záhy se ale vysvětlí, že jde vlastně o omyl a že šéf byl hodný. Jak rozkrýt tvrzení proti tvrzení? Nevím.

Jednou ze zajímavých událostí bylo každopádně jednání Akademického senátu VŠE někdy v květnu. Diskuse byla bouřlivá, zajímavá a místy nedůstojná akademické půdy. Antipatie krásně vyplouvaly na povrch. Střet vyprovokovaný ze strany Miroslava Ševčíka, zaměstnance NF a Liberálního institutu, si Petr Mazouch, senátor Fakulty informatiky a statistiky, nenechal líbit. Být na stadionu, náramně se bavím, ale na akademické půdě…

Proděkan Šťastný také upozornil na zajímavou věc. Pokud by totiž studenta Gaža někdo nepráskl, nepřijde se na to. Pokud by představitelé NF například zkoušku uznali, v tom případě by také nebyl zápis o zkoušce na katedře matematiky, nepřijde se na to už vůbec. Kamarád vedení NF (či jiné fakulty) by tak mohl projít tiše a nenápadně, kontrolní mechanismus tohoto systému je pouze morálka.

Mohlo by vás zajímat: