Mimoškolní aktivity přilákají hudebníka, logistika i divadelníka

9. 8. 2015 | | Prvácké číslo

Student, který zatouží po nějaké mimoškolní aktivitě, se může
zapojit do studentských organizací na VŠE, které sdružují lidi
s nejrůznějšími zájmy a na škole o ně rozhodně není nouze. Zde
uvádíme pouze některé z nich. Kompletní seznam najdete dále na
stránkách VŠE v sekci Studentské aktivity.

AEGEE Praha

Členy AEGEE Praha aneb Evropského fóra studentů spojuje především
myšlenka spolupráce mezi mladými Evropany. Organizace pořádá letní
univerzity, konference nebo výměnné pobyty.

www.aegee-praha.cz

AIESEC

AIESEC zprostředkovává studentům dobrovolnické a pracovní stáže
v zahraničí. Tím napomáhá rozvoji společensky odpovědného a
podnikavého smýšlení v mladých lidech a ničí mezikulturní bariéry.

http://aiesec.cz/

Business IT Club

BizIT je sdružení pro podporu informačních technologií, inovací,
nápadů, obchodu a podnikání na českých vysokých školách. Klub
organizuje přednášky, zve hosty, pořádá soutěže a další akce.

www.bizit.cz

Buddy System

Cílem tohoto sdružení je pomoc zahraničním studentům v ČR při
nástupu do školy a zajistit jim zábavný pobyt v Praze. Čeští studenti
proto dostávají svého zahraničního „buddíka“, o něhož se celý
semestr starají. Buddy System také pořádá různé akce. Jednou z nich je
například Nation2Nation par­ty.

Buddy.vse.cz/web/cs/

Cesta úspěšných

Cesta Úspěšných je vzdělávací projekt zaměřený na osobní rozvoj a
finanční vzdělání. V rámci pravidelných přednášek vystupují
úspěšní hosté. Členové projektu se dále rozvíjejí prostřednictvím
knihovny osobního rozvoje. Formou webového portálu přináší zájemcům
video záznamy z akcí a připravuje profesionální systém
osobního růstu.

www.CestaUspesnych.cz

Divadelní soubor „S bojkou v zádech“

Tento ochotnický spolek sdružuje příznivce amatérského divadla. Soubor
působí od roku 2006, se svým prvním představením Dívčí válka slavil
velké úspěchy. Pokud ve vás dřímá divadelní duch, určitě uvítáte,
že hledají nové členy.

www.sbojkou.cz

Ekonom – sdružení studentů ekonomie

Studentské sdružení, které na svých webových stránkách zveřejňuje
aktuality nejen z ekonomického života, pořádá takzvaná Ekofóra –
přednášky významných osobností na politické a ekonomické scéně.

www.economix.cz

Filmový klub

V žižkovské Likešově aule můžete díky „Filmáčku“ jednou
týdně zhlédnout zajímavé filmy nejrůznějších žánrů za
příjemnou cenu.

www.filmacek.net

Gaudeamus – folklórní soubor VŠE Praha

Gaudeamus se zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového
umění a jejich vystoupení slaví úspěch po celém světě. Soubor tvoří
taneční a pěvecká skupina a lidová muzika.

gaudeamus-folklor.cz

HC Ekonom

Hokejový tým VŠE v Praze, který je složený především z hokejistů,
kteří dali přednost studiu před vrcholovým hokejem, ale nadále se tímto
sportem chtějí bavit, užívat si vítězství a patřit do super party.
Hlavní sezóna trvá od září do dubna, trénuje se jednou týdně a celkem
se odehraje více než 20 zápasů. Domovským stadionem je
Tipsport Arena.

http://hcekonom.cz/

iKnow Club

iKnow Club přináší na akademickou půdu zajímavé hosty s cílem
inspirovat studenty příběhy a úspěchem těch, kteří mají co předat
ostatním. Klub dává důraz i na komunitu – zve zajímavé hosty na kávu
a pivo a nabízí studentům možnost si s nimi neformálně popovídat.
Účastníci nechybí ani na zajímavých akcích s vlastním programem.

www.iknow.eu/vse

Junior Diplomat Initiative (JDI)

JDI pomáhá studentům diplomatických oborů konfrontovat své teoretické
znalosti se skutečnou praxí současného světa diplomacie. JDI dává
možnost věnovat se diplomacii i ve svém volném čase tím, že napomáhá
prohlubování praktických znalostí, pochopení diplomatického jazyka,
porozumění partnera během vyjednávání či nacházení konsenzu a
kompromisu.

www.jdi-vse.cz

Klub investorů

Klub investorů je organizace sdružující lidi se zájmem o investování,
private equity, venture capital, trading, nemovitosti a další byznys
odvětví. Činností spolku je především pořádání přednášek
s odborníky z praxe. Také buduje komunity za pomoci společných akcí,
odborných kroužků a dalších činností podporujících praktické
vzdělání studentů.

www.klubinvestoru.com

Klub mladých logistiků

Klub spojuje studenty, kteří se rádi dělí o zkušenosti a názory
z oblasti logistiky. Jednou za dva měsíce organizuje besedu s vedoucí
osobností logistické společnosti.

kml.vse.cz

Klub mladých manažerů

Klub mladých manažerů je jedním z klubů České manažerské asociace.
Pravidelně pořádá setkání se zajímavými hosty z praxe, které
probíhají formou přímé diskuze.

www.kmm.cz

Studentský klub obchodu a
konkurenceschop­nosti (SKOK)

SKOK se zabývá především otázkami zahraničního obchodu a
konkurenceschop­nosti. Jeho cílem je rozšiřovat povědomí o těchto
problematikách mezi studenty i širokou veřejností. Klub za tímto účelem
organizuje přednášky a diskuze.

www.skok.vse.cz

Spolek mladých statistiků

Spolek pořádá a spolupořádá vzdělávací semináře, konference a
také by rád zapojil studenty statistických oborů do vědecké činnosti
Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Spolek mladých statistiků podporuje
své členy v aktivní účasti na národních i mezinárodních
konferencích, seminářích a soutěžích.

http://sms.vse.cz/

Students for Liberty CZ

Students for Liberty CZ (Studenti za svobodu) je nezisková studentská
organizace, jejímž hlavním posláním je podpora a sjednocování studentů
hlásících se k myšlenkám svobody. Students for Liberty CZ se inspirují
ideami klasického liberalismu a libertariánství. Hlavními principy, které
uznávají jako klíčové, jsou sociální, ekonomická a akademická svoboda,
a respekt k soukromému vlastnictví.

www.studentsforlibertycz.cz

oikos Praha

Cílem této organizace je poskytnout a rozšířit studentům informace
o životním prostředí a udržitelném rozvoji. Pořádá přednášky,
diskuse, workshopy a jednodenní, víkendové nebo týdenní akce
mimo Prahu.

prague.oikos-international.org

Studenti pro VŠE

Studenti ekonomky jsou tu pro svoji alma mater, stejně jako ona je tu pro
jejich vzdělání. Zapojte se a pojďte se bavit, pomoc škole a atmosféře na
ní. Studenti pro VŠE zaštiťují účast a prezentaci studentů VŠE na
projektech Majálesu, Hokejové bitvy a vlastních projektech, které pořádá
v prostorech školy i mimo ně.

http://www.studentiprovse.cz/

Unie studentů

Unie studentů propojuje studenty, studentské organizace a vedení školy.
Lidé v Unii informují studenty o probíhajících aktivitách, představují
jim výhody účasti ve spolcích a organizují vlastní projekty –
Potravinová sbírka na VŠE, College TV nebo Humans of VŠE. Každý, kdo se na
těchto projektech podílí, zdokonaluje své dovednosti a zároveň dělá
vysokoškolský život pestřejší.

http://usvse.cz/

Hudební tělesa

Prvním hudebním souborem je Orchestr VŠE. V repertoáru má hudbu jak
klasickou, tak i moderní hudbu a pravidelně koncertuje nejen v Praze.
Spolupracuje s Orchestrem a sborem Univerzity Karlovy.

www.orchestrvse.cz

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: