Místo „erasmáka“ můžete být ještě „free-mover“

17. 4. 2009 | | Nezařazené

I ten, kdo se nedostal „na Erasmus“, má ještě naději. Pokud student
najde v zahraničí vysokou školu ve svém studijním oboru a rád by si
vyzkoušel tamní studium, má od ledna 2009 další možnost, jak získat
dostatek financí.

Pro kalendářní rok 2009 získala VŠE díky podpoře Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy další možnost financování
zahraničního studia. Týká se studentů, kteří si v zahraničí sami
najdou vysokou školu ve svém studijním oboru. Pokud student splní podmínky
programu a bude vybrán mezi čtyřicet účastníků, může vycestovat na
studijní pobyt, aniž by přerušil studium na VŠE. Zdroje jsou na rok 2009,
takže je v současné době možné vycestovat pouze na nejbližší zimní
semestr.

Nebyl vypsán žádný termín odevzdání žádostí. Přihlášky se
odevzdávají průběžně. O zařazení mezi účastníky projektu rozhoduje
sdružení proděkanů pro zahraniční vztahy a zohledňuje v první řadě
prospěch, studijní evidenci v ISIS a dále prokázané jazykové
znalosti.

„Free mover“ se vyznačuje tím, že si musí věci sám vyběhat.
Student musí navázat kontakt se zahraniční univerzitou, která nepatří
mezi stávající partnerské školy VŠE (jejich seznam je na ozs.vse.cz).
Výše stipendia závisí na vybrané zemi. Pokud se země neúčastní programu
Erasmus, má student nárok na finanční prostředky ve výši deset tisíc
korun na měsíc, plus jednorázově patnáct tisíc korun na úhradu výdajů
spojených s dopravou a vyřízením dokladů potřebných k vycestování.
Pokud si vyberete členský stát EU nebo další země, které jsou součástí
programu Erasmus, dostane student stipendium v obdobné výši, jako je
stanoveno pro Erasmus.

Podobné Erasmu, ale přeci jiné

Dále je zapotřebí získat souhlas fakulty, o který student požádá
proděkana pro zahraniční vztahy nebo studium. Proděkané mají rovněž
pravomoc schválit studijní plán na dobu studia v zahraničí na základě
konzultací týkajících se výběru školy a předmětů ke studiu. Po
splnění podmínek přijetí dané vysoké školy a následném získání
akceptačního dopisu zbývá předložit v tištěné podobě vyplněnou
žádost (také k dispozici na ozs.vse.cz) spolu s akceptačním dopisem a
dalšími náležitostmi Oddělení zahraničních styků.

Projekt nabízí možnost financování studia v zahraničí nejen
studentům v navazujícím magisterském studiu, jako u programu Erasmus, ale
i těm, kteří ještě nedokončili bakalářský studijní program. Studenti,
které zaujal tento plán, by si měli uvědomit, že zde platí stejné
pravidlo jako na Erasmus. Kdo byl jednou v zahraničí (ať už jako „free
mover“ či „erasmák“), nemá nárok vycestovat podruhé.

Mohlo by vás zajímat: